Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Theaterensemble J.K. Tyl České Budějovice 
  • Divadelní soubor J.K.Tyl České Budějovice 
  •  
  • Husova tř. 622/45 
  • 370 05 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Theaterensemble J.K. Tyl České Budějovice

Das Theaterensemble J.K. Tyl České Budějovice besteht ununterbrochen seit 1895. Zur Zeit fungiert das Ensemble als Bürgervereinigung. Die Mitgliederzahl beläuft sich auf 100 Personen im Alter ab 6 bis 80 Jahre. Luděk Šindelář steht seit 2005 an der Spitze des Verbands, Václav Kryštůfek ist der Stellvertreter. Das Ensemble spielt regelmäßig von Oktober bis April, und zwar jeden Mittwoch (Vorführungen für Erwachsene) und jeden Sonntag (Vorführungen für Kinder). Die Vorstellungen finden im Kleines Theater in České Budějovice statt.

Das Ensemble benutzt in den Sommermonaten Naturszenerien und historische Szenerien für seine Theateraktivitäten. Das Ensemble veranstaltet jedes Jahr im November die wettbewerbsfreie Schau der Amateurensembles Budějcká Thálie. Seit 1952, damals fing die neuere Ensemblegeschichte an, wurden insgesamt 209 Aufführungen einstudiert (79 Abendsinszenierungen und 130 Märchen). Repertoire: Weltleute (Světáci) - Komödie, Frau im Rennen des Jahrhunderts (Žena v trysku století) - Komödie, Die Schöne und das Tier (Kráska a zvíře) - Märchen, Das Rathaus in Kocourkov (Kocourkovská radnice) - Märchen.

Divadelní soubor J.K.Tyl České Budějovice

Divadelní soubor J.K.Tyl České Budějovice působí nepřetržitě od roku 1895. V současnosti funguje jako občanské sdružení, které čítá přes 100 členů ve věku od šesti do osmdesáti let. V čele spolku je od počátku roku 2005 Luděk Šindelář, místopředsedou Václav Krištůfek. Soubor hraje pravidelně od října do dubna, a to každou středu (představení pro dospělé) a každou neděli (představení pro děti). Představení se konají v Malém Divadle v Českých Budějovicích.

V letních měsících soubor využívá pro své divadelní aktivity přírodní a historické scenérie. Každoročně v listopadu pořádá nesoutěžní přehlídku amatérských souborů Budějcká Thálie. Od roku 1952, odkdy se datuje novodobá historie souboru, bylo nastudováno celkem 209 inscenací (79 večerních a 130 pohádek). Repertoár: Světáci - hudební komedie, Žena v trysku století - komedie, Kráska a zvíře - pohádka, Kocourkovská radnice - pohádka.
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB