Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Furiant - Folklore Ensemble für Volkslieder und Volkstänze in České Budějovice / Budweis 
  • Furiant - folklorní soubor lidových písní a tanců České Budějovice 
  •  
  • Bezdrevská 23 
  • 370 11 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Furiant - Folklore Ensemble für Volkslieder und Volkstänze in České Budějovice / Budweis

Das Ensemble Furiant entstand 1978 an der Volkskunstschule in Budweis als eine „Klasse des Volkstanzes“. In den Anfängen trat es unter der Bezeichnung „Junger Tagesanbruch“ (Mladý Úsvit) auf. 1981 kam es zur vollständigen Abspaltung vom Ensemble Úsvit und im darauffolgenden Jahr wurde das Kulturhaus ROH in Budweis Träger des Ensembles. Seitdem trägt das Ensemble den Namen FURIANT. Im Jahr 2000 wurde es eine völlig unabhängige Organisation. Das Ensemble hat seit Anfang seiner Existenz zwei Bestandteile – Tanz und Musik. Die Anzahl der Ensemblemitglieder bewegte sich im Laufe der Zeit zwischen 18 und 48 Personen (d.h. Tänzer + Musikanten + Sänger). Das Ensemble FURIANT nutzt für sein Repertoire einen großen Schatz an Tänzen, Liedern, Brauchtum und Spielen aus der Gegend von Süd- und Südwestböhmen. Die Bezeichnung stammt von einem rein böhmischen, temperamentvollen Tanz – Furiant. FURIANT gelang es, Sympathien und die Herzen seiner Zuschauer zu Hause und im Ausland zu gewinnen. Die Komposition der einzelnen Auftritte ist sehr vielfältig, so wie das Leben in Südböhmen. Man kann die Auftritte den Anforderungen anpassen. Das Ensemble hat ebenfalls Auftritte mit Faschingsthematik, Mädchen- und Burschenkreisen, Knabenspiele, Kirmesfeiern, Weihnachts- und Osterlieder und Vortänze bei Bällen im Repertoire.

Furiant - folklorní soubor lidových písní a tanců České Budějovice

Soubor Furiant vznikl v roce 1978 při Lidové škole umění České Budějovice jako "třída lidového tance". V počátcích vystupoval pod názvem "Mladý Úsvit". V roce 1981 došlo k úplnému oddělení od souboru Úsvit a v následujícím roce se stal zřizovatelem souboru Dům kultury ROH České Budějovice. Od téhož roku soubor používá název FURIANT. V roce 2000 se stal zcela samostatným subjektem. Soubor má od počátku své existence dvě složky - taneční a hudební. Počet členů souboru se v průběhu let pohyboval od 18 do 48 osob (tj. tanečníci + muzikanti + zpěváci). Soubor FURIANT využívá pro svůj repertoár bohatství tanců, písní, lidových zvyků a her z oblasti jižních a jihozápadních Čech. Svůj název odvodil od ryze českého, temperamentního tance - Furiantu. FURIANT si za dobu své existence dokázal získat sympatie i srdce diváků doma i v zahraničí. Kompozice jednotlivých vystoupení je velmi rozmanitá, tak jako život na jihu Čech, a lze ji přizpůsobit rozličným příležitostem. Soubor má tudíž v repertoáru pásma s tématikou masopustu, dívčích a chlapeckých koleček, chlapeckých her, posvícenskou zábavu, koledy a předtančení na plesech a bálech.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,191 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB