Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Hussiten - Museum in Tábor 
 • Husitské muzeum v Táboře 
 •  
 • náměstí Mikuláše z Husi 44 
 • 390 01 Tábor 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Hussiten - Museum in Tábor

Das Museum wurde zwar schon 1878 gegründet, doch die Museumssammlungen wurden der Öffentlichkeit erst sechs Jahre später zugänglich gemacht. 1906 veranstaltete das Museum eine große Ausstellung, die der Persönlichkeit von Jan Hus gewidmet wurde. Diese wurde zu einem weiteren Impuls, die Tätigkeit des Museums auszuweiten. Nach und nach wurden auch die Ausstellungsräume ausgebaut – nach dem Objekt des historischen Rathauses folgte das Bechynger Tor, das bedeutendste Denkmal der mittelalterlichen Fortifikation der Stadt. Nach einer aufwändigen Rekonstruktion erhielt das Museum auch ausgedehnte Ausstellungsräume in einem der schönsten Renaissancehäuser auf dem Žižka-Platz (Nr. 54),

Expositionen:
 1. Hussiten – In den Räumlichkeiten des gotischen Rathauses auf dem Hauptplatz von Tábor sind die Ausstellungssäle des Hussitenmuseums installiert. Themen sind die Wurzeln des Hussitentums und der Persönlichkeit von Jan Hus, der Entstehung des hussitischen Tábors und Jan Žižka aus Trocnov.
 2. Mittelalterlicher Untergrund – in den Kellerräumen des Rathauses befindet sich ein Eingang in ein Labyrinth von unterirdischen Gängen, die 800 Meter lange Trasse geht unter den Häusern des südlichen und östlichen Stadtplatzes durch.
 3. Galerie der bildenden Künste – die Ausstellung der Galerie ist im ersten Stockwerk des alten Rathauses untergebracht. In drei thematischen Einheiten werden Abbildungen der Stadt zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert, die Resonanz des Hussitentums in der tschechischen Malerei und der Bildhauerkunst des 19. und 20. Jahrhunderts und eine Auswahl an bedeutenden Werken der heimatlichen Kunst des 20. Jahrhunderts mit einen Akzent auf die regionalen Künstler (F.Bílek, R.Lauda, J.V.Dušek) vorgestellt.
 4. Leben und Arbeit der mitteralterlichen Gesellschaft – die Ausstellung ist auf zwei Etagen des Bechynger Tores installiert und zeigt die Art des täglichen Lebens von verschiedenen Schichten der mittelalterlichen Gesellschaft. Sie ist in vier Teile gegliedert, welche das Leben auf dem Dorf zeigen, das Umfeld des Adels, der Kirche und natürliche auch in der Stadt.
 5. Táborer Schatz – eine neue archäologische Expozition, die sich in den Räumlichkeiten der Renaissancemälzerei des ehemaligen Táborer Burg Kotnov befindet.

Filialen des Museums:
 1. Blater Museum in Soběslav – Ausstellung: Natur von Tábor, Völkerkunde von Blat und Kozácko.
 2. Blater Museum in Veselí nad Lužnicí – Ausstellung: Aus den Schätzen des Museums, Gedenkstätte von Karel Weis.
 3. Sezimovo Ústí – Denkmal von Dr. Edvuard Beneš.

Husitské muzeum v Táboře

Muzeum bylo založeno v roce 1878, ale muzejní sbírky byly veřejnosti zpřístupněny o šest let později. V roce 1906 uspořádalo muzeum velkou výstavu věnovanou osobnosti Mistra Jana Husa. Ta se stala dalším impulsem pro rozvoj činnosti muzea. Postupně se také rozšiřovaly výstavní prostory - po objektu historické radnice následovala Bechyňská brána, která je nejvýznamnější památkou středověké fortifikace města. Po nákladné rekonstrukci dostalo muzeum i rozsáhlé výstavní prostory v jednom z nejkrásnějších renesančních domů na Žižkově náměstí (čp. 54).

Expozice:
 1. Husité - V prostorách pozdně gotické radnice na hlavním táborském náměstí jsou umístěny výstavní sály Husitského muzea, které jsou věnovány: kořenům husitství a osobnosti Mistra Jana Husa, vzniku husitského Tábora a Janu Žižkovi z Trocnova.
 2. Středověké podzemí - ve sklepení radnice se nachází vstup do labyrintu podzemních chodeb, 800 metrů dlouhá prohlídková trasa prochází pod domy na jižní a východní straně náměstí.
 3. Galerie výtvarného umění - expozice galerie je umístěna v prvním patře staré radnice. Ve třech tématických celcích je představeno zobrazení města od 17. do 20. století, rezonance látky husitství v české malbě a sochařství 19. - 20. století a výběr významných děl domácího umění ve 20. století s akcentem na regionální tvůrce (F.Bílek, R.Lauda, J.V.Dušek).
 4. Život a práce středověké společnosti - Expozice je umístěna ve dvou podlažích Bechyňské brány a ukazuje způsob každodenního života různých vrstev středověké společnosti. Je rozdělena na čtyři části, zobrazující život na vesnici, v prostředí šlechty a církve a samozřejmě i ve městě.
 5. Táborský poklad - nová archeologická expozice, která je umístěna v prostorách renesanční sladovny v areálu bývalého táborského hradu Kotnov.

Pobočky muzea:
 1. Blatské muzeum v Soběslavi - expozice: Příroda Táborska, Národopis Blat a Kozácka.
 2. Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnici - expozice: Z pokladů muzea, Pamětní síň Karla Weise.
 3. Sezimovo Ústí - Památník dr. Edvarda Beneše.
 • Öffnungszeiten:
 • April - Oktober: Mo-So: 08.30 - 17.00 Uhr
  November - März: Mo-Fr: 08.30 - 17.00 Uhr
  Bechynger Tor: Mai - September: Mo-So: 08.30 - 17.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 0.30 - 2.00
 • Otevírací doba:
 • duben - říjen: po-ne: 08.30 - 17.00 h
  listopad - březen: po-pá: 08.30 - 17.00 h
  Bechyňská brána: květen - září: po-ne: 08.30 - 17.00 h
 • Vstupné v Kč: 10 - 60,-
Rendert Time: 0,212 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,32 MB