Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Agentur für tschechisches keramisches Design 
  • Agentura českého keramického designu 
  •  
  • Příkrá 246 
  • 381 01 Český Krumlov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Agentur für tschechisches keramisches Design

Die Agentur ist die einzige Kunstorganisation in der Tschechischen Republik, die in ihren Galerien ganzjährig keramische Werke professioneller Künstler aus Böhmen und Mähren präsentiert. Die Werke präsentiert sie in der Form von Gemeinschaftsausstellungen (Salons), Prestigeausstellungen und Künstlerausstellungen (die ausgestellten Exponate sind verkäuflich).

Die Agentur ist in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Schlossburg Český Krumlov und dem Kulturministerium der Tschechischen Republik der Veranstalter der alljährlichen internationalen Ausstellung für Keramikgestaltung in Český Krumlov. Die Agentur betreibt neben der Ausstellungstätigkeit, die sich der Keramik widmet, die Galerie der tschechischen Kultur, die in zweimonatigen Ausstellungszyklen die Werke von führenden Künstlern aus der Tschechischen Republik der Öffentlichkeit in Form einer Werksausstellung präsentiert.

Die Agentur betreibt das Internationale Keramikatelier, das zum Veranstalten von internationalen Symposien und gestalterischen Aufenthalten der einzelnen bildenden Künstler dient. Die Agentur besitzt eine eigene Museumssammlung der gegenwärtigen bildenden Kunst und erweitert sie jedes Jahr. Die Basisfonds der Sammlungen und ihre jährliche Zuwächse präsentiert sie in Form von ganzjährigen Expositionen.

Agentura českého keramického designu

Agentura je jedinou uměleckou organizací v České republice, která ve svých galeriích celoročně představuje keramickou tvorbu profesionálních umělců Čech a Moravy. Tuto tvorbu představuje formou společných výstav (salonů), výběrovými prestižními výstavami a výstavami autorskými (vystavené exponáty jsou prodejné).

Agentura je ve spolupráci se Státním hradem a zámkem Český Krumlov a Ministerstvem kultury ČR pořadatelem každoročních mezinárodních výstav keramické tvorby pořádaných na území Českého Krumlova. Agentura vedle výstavní činnosti věnované keramické tvorbě provozuje Galerii české kultury, která v dvouměsíčních výstavních cyklech představuje veřejnosti formou autorských výstav tvorbu předních umělců ČR.

Agentura provozuje Mezinárodní keramický ateliér, který slouží k pořádání mezinárodních sympózií a tvůrčím pobytům jednotlivých výtvarných umělců. Agentura vlastní muzejní sbírku současného výtvarného umění a každoročně ji rozšiřuje. Základní fond sbírky a její každoroční přírůstky prezentuje ve formě celoroční expozice.
Rendert Time: 0,212 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB