Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Drehbare Zuschauertribüne in Český Krumlov - Sommerbühne des Südböhmischen Theater 
 • Otáčivé hlediště v České Krumlově - letní scéna Jihočeského divadla 
 •  
 • Státní hrad a zámek Český Krumlov - zámecký park 
 • 381 01 Český Krumlov 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Drehbare Zuschauertribüne in Český Krumlov - Sommerbühne des Südböhmischen Theater

Die Drehbare Zuschauertribüne in Český Krumlov (Krumau)befindet sich im Areal der Burg und des Schlosses Český Krumlov im Schlosspark. Experimentelle Bühne - anders kann das Projekt, das im Kopf des Bühnenbildners Joan Brehms entstand, der nach 1945 im Theater in České Budějovice wirkte, nicht charakterisiert werden. Die erste improvisierte Zuschauertribüne begann sich im Jahre 1958 zu drehen, damit sich die sechzig Zuschauer die Inszenierung des Theaterstückes Laterne von Alois Jirásek von allen Seiten ansehen konnten. Die ursprüngliche Zuschauertribüne wurde durch Menschenkraft gedreht. Davon wussten nur wenige der Zuschauer. Der Erfolg dieser Inszenierung war so riesig, dass noch 22 weitere Vorstellungen folgten, was sich später als der erste Schritt für die Gründung der heutigen Sommerbühne mit drehbaren Zuschauertribüne zeigte.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass dieser Erfolg von Anfang an durch die wunderschöne Umgebung des Schlossgartens in Český Krumlov bei Nacht, mit der Nutzung des Lustschlosses mit der Bezeichnung Bellarie, des wertvollsten Baus der Gartenarchitektur in Böhmen, garantiert wurde. Der Garten, das Lustschloss und die märchenhafte Umgebung des dunklen, nächtlichen Gartens, das waren die Grundlagen des heutigen Erfolges. Wie die Zeit verging, änderte sich auch die Technik. Die heutige Zuschauertribüne wird von elektrischen Motoren angetrieben, und hat für mehr als 650 Zuschauer Platz. Aber die Modernisierung nahm nichts vom ursprünglichen Zauber der Umgebung weg, in der sich die sommerlichen Theaterabende in Český Krumlov abschpielen. Ausverkaufte Vorstellungen sprechen klar für die Erhaltung dieser Theatervorstellungen in der Natur.

Otáčivé hlediště v České Krumlově - letní scéna Jihočeského divadla

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově se nachází v areálu Státního hradu a zámku v zámeckém parku. Experimentální scéna - jinak se snad ani nedá charakterizovat projekt zrozený v mysli scénáristy Joana Brehmse, který po roce 1945 působil jako přední výtvarník v divadle v Českých Budějovicích. První improvizovaná točna se roztočila v roce 1958, aby šedesát diváků mohlo zhlédnout inscenaci Jiráskovy Lucerny. Původní točna byla poháněna lidskou silou. O tom ale v té době málokdo z diváků věděl. Úspěch premiéry byl tak obrovský, že následovalo dalších 22 představení, což se později ukázalo jako první krok k založení tradice dnešních letních sezón otáčivého hlediště.

Nelze ovšem nepřipomenout, že úspěch od svého začátku byl garantován překrásným prostředím noční zámecké zahrady v Českém Krumlově, využitím letohrádku zvaného Bellarie, nejcennější stavby zahradní architektury v Čechách. Zahrada, letohrádek a pohádkové prostředí setmělé noční zahrady, to byly první atributy dnešního úspěchu. Jak čas šel, měnila se i technika. Dnešní točna je poháněna elektromotory a pojme více než 650 diváků. Ale modernizace nic neubrala na původním kouzlu prostředí, ve kterém se letní divadelní sezóny v Českém Krumlově odehrávají. Vyprodaná představení posledních let jasně hovoří pro zachování těchto přírodních divadelních představení.
 • Öffnungszeiten:
 • Ticketsvorverkauf: Kasse des Südböhmischen Theater, Infozentrum Český Krumlov, Unios – Tourist Servise Český Krumlov. Tickets können Sie direkt an der Kasse bei der drehbaren Zuschauertribüne erwerben (immer 1 Stunde vor der Vorstellung).
 • Otevírací doba:
 • Předprodej vstupenek: Pokladna Jihočeského divadla, Infocentrum Český Krumlov, Unios – Tourist Servise Český Krumlov. Volné vstupenky zakoupíte přímo v pokladně u otáčivého hlediště (vždy 1 hodinu před představením).
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB