Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Agentur Kultur-Kontakt 
 • Agentura Kultur-Kontakt 
 •  
 • Krajinská 7 
 • 370 01 České Budějovice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Agentur Kultur-Kontakt

Die Agentur Kultur-Kontakt wurde 1999 gegründet. Sie beschäftigt sich vorwiegend mit der Organisation und der kompletten Organisation von Abitur- und Firmenbällen, Abenden und verschiedenster Kulturveranstaltungen. Ein weiterer Bereich, dem sich die Agentur widmet, ist der Tourismus. Neben einem breiten Angebot an Ausflügen verschiedenster Reisebüros wird auch ein eigenes Angebot an Gruppenausflügen und Reisen für Schulen offeriert. Weiter gehört zur Tätigkeit die Vorbereitung und Organisation von städtischen Feiern. Die Agentur beteiligt sich an der Veranstaltung folgender Feste: Bergbaufest – Rudolfov, Pferdeeisenbahnfest – Budweis, Fest der fünfblättrigen Rose in Krumau. Die Agentur widmet sich auch der Arbeit mit Kindern. Neben der Organisierung von Schulausflügen veranstaltet sie auch Sommercamps mit geschichtlicher Thematik. Eine Spezialität der Agentur ist die Vorbereitung von Kostümaktionen – einschließlich der Ausarbeitung des Szenarios und des Programms für das gewählte Thema. Bereits verwirklicht wurden folgende: Nachtführungen in Nové Hrady, auf der Burg Rožmberk und auf dem Schloss Bechyně oder Gespenster-Führungen in Budweis.

Agentura Kultur-Kontakt

Agentura Kultur-Kontakt byla založena v roce 1999. Zaměřuje se především na organizaci a kompletní zajištění maturitních a podnikových plesů, večírků i nejrůznějších kulturních pořadů. Další oblastí, které se agentura věnuje, je cestování. Kromě široké nabídky zájezdů nejrůznějších cestovních kanceláří zde můžete nalézt také nabídku skupinových výletů a zájezdů pro školy. Budeme-li pokračovat ve výčtu aktivit agentury Kultur-Kontakt dále, nesmíme zapomenout na přípravu a organizaci městských slavností. Podílíme se na pořádání těchto slavností: Hornické slavnosti - Rudolfov, Slavnosti koněspřežky - České Budějovice, Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově. Agentura se též věnuje práci s mládeží. Kromě organizování školních zájezdů pořádá historicky zaměřené letní tábory. Specialitou agentury je pak příprava kostýmovaných akcí - včetně vypracování scénáře a programu na zvolené téma. Z uskutečněných uveďme např. Noční prohlídky na Nových Hradech, na hradě Rožmberku nebo na zámku v Bechyni či Strašidelné noční prohlídky v Českých Budějovicích.
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Fr: 12.00 - 16.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po-Pá: 12.00 - 16.00 hodin

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB