Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Postmuseum in Vyšší Brod 
 • Poštovní muzeum Vyšší Brod 
 •  
 • Klášter 136 
 • 382 73 Vyšší Brod 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Postmuseum in Vyšší Brod

Das Postmuseum ist im Abteigebäude des Klosters Vyšší Brod untergebracht.

Die ständige Ausstellung der Geschichte der Post umfasst:
 1. Geschichte der Post vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart - Postuniformen, Schilder, Kassen, Briefkasten, Postlandkarten, Einrichtung der Postämter, Tintenfässer, Lichter, Schreibmaschinen, Zahl- und Stempelmaschinen, Modelle der Postowagen und autos.
 2. Telegraf und Telefon von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart - historische Telegrafapparate, Fernschreibmaschinen, Telefonapparate, manuale Telefonapparate und Zentralen, erste automatische Telefone.
 3. Briefmarken - Briefmarken aus der Tschechoslowakei und der Tschechischen Republik, Farbproben, Druckverfahren.
 4. Wagen und Kutschen - Sammlung historischer Wagen und Kutschen, Poststellwagen und Paketwagen, Postschlitten, Repräsentationskutschen, Kutschenbeschirrung.

Poštovní muzeum Vyšší Brod

Poštovní muzeum sídlí v budově opatství kláštera Vyšší Brod.

Stálá výstavní expozice dějin pošty zahrnuje:
 1. Dějiny pošty od 16. století po současnost - poštovní uniformy, štíty, pokladny, schránky, poštovní mapy, vybavení pošt, kalamáře, svítidla, psací stroje, výplatní a orážecí stroje, modely poštovních vozů a automobilů.
 2. Telegraf a telefon od poloviny 19. století po současnost - historické telegrafní přístroje, dálnopisné stroje, telefonní přístroje, manuální telefonní přístroje a ústředny, první automatické telefony.
 3. Poštovní známky - poštovní známky z Československa a České republiky, barevné zkoušky, tiskové postupy.
 4. Vozy a kočáry - sbírka historických vozů a kočárů, poštovní dostavníky a balíkové vozy, poštovní saně, reprezentační kočáry, kočárové postroje.
 • Öffnungszeiten:
 • April - Oktober
  Di-So: 09.00–12.00 und 13.00-17.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 2,00 / 0,80
 • Otevírací doba:
 • duben - říjen
  út-ne: 09.00–12.00 a 13.00-17.00 hod.
 • Vstupné v Kč: 50,- / 20,-
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB