Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Das Laientheater von Český Krumlov - Theaterensemble beim Stadttheater in Český Krumlov 
  • Českokrumlovská ochotnická scéna - divadelní soubor při Městském divadle 
  •  
  • Horní Brána 2 
  • 381 01 Český Krumlov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Das Laientheater von Český Krumlov - Theaterensemble beim Stadttheater in Český Krumlov

Das Laientheater von Český Krumlov wurde im Jahre 1945 gegründet. Bis zum heutigen Tage wechselten sich im Ensemble etwa dreihundert Mitglieder ab. Bis zur Gegenwart führte es mehr als hundertfünfzig Titel auf. Im Repertoire waren sowohl klassische Theaterstücke, wie auch Werke internationaler Dramatiker, sowie eigene Programme vertreten. Seit 1993 besteht das Ensemble überwiegend aus jungen Schauspielern. Es entwickelt auch weitere Tätigkeiten, beteiligt sich an der Organisierung anderer Kulturaktivitäten, wie z. B. das Fest der fünfblättrigen Rose, Podvečerník u.a. Repertoire: 1993-1994 - Vom Tingeltangel zum Sonderball. Folge von Liedern des alten Prags. Regie Antonín Zwiefelhoffer. 1994-1995 - Prinzessin Blümchen hat geweint. 1995-1996 - Aschenputtel. 1996-1997 - Jiří Suchý und Ferdinand Havlík - Elektrische Bombe. 1998 - Joan Shirley - Mord durch Sex. 2000 - Karel Čejka - Drei Königreiche, mit dem Untertitel Märchen mit Gesang, voll von Königen, Prinzessinnen, Ministern und Soldaten, dessen Ausstattung zur historisch kostspieligsten wurde. 2002 - Jan Makarius - Kleines Gespenst. 2002 - Jan Jílek - Kasperle, Hans und die verzauberte Prinzessin. 2003 - Jan Makarius - Die Zaubertrommel. 2003 - Ivan Taller - Komödie über die Klugheit. 2005 - A.P.Čechov, Leoš Suchařípa - Die Möwe. Regie René Vápeník. 2005 - J.N. Nestroy - Der böse Geist Lumpazivagabundus. Regie Štěpán Kryski.

Českokrumlovská ochotnická scéna - divadelní soubor při Městském divadle

Českokrumlovská scéna byla založena v roce 1945. Do dnešního dne se v souboru vystřídaly na tři stovky členů a do dnešních dnů bylo uvedeno více než půldruhého sta titulů. Na repertoáru byly jak klasické české divadelní hry, tak díla světových dramatiků a vlastní pořady. Od roku 1993 tvoří soubor převážně mladá generace herců. Vyvíjí i další činnosti, podílí se na organizaci jiných kulturních aktivit, jakými jsou např. Slavnosti pětilisté růže, Podvečerník ad. Repertoár: 1993-1994 - Od šantánu k candrbálu. Pásmo staropražských písní. Režie Antonín Zwiefelhoffer. 1994-1995 - Plakala princezna Květinka, plakala. 1995-1996 - Popelka. 1996-1997 - Jiří Suchý a Ferdinand Havlík - Elektrická puma. 1998 - Joan Shirley - Vražda sexem. 2000 - Karel Čejka - Tři království s podtitulem pohádka se zpěvy plná králů, princezen, ministrů a vojáků, jejíž výprava se stala historicky nejnákladnější. 2002 - Jan Makarius - Strašidýlko. 2002 - Jan Jílek - Kašpárek, Honza a zakletá princezna. 2003 - Jan Makarius - Čarovný bubínek. 2003 - Ivan Taller - Komedie o chytrosti. 2005 - A.P.Čechov, Leoš Suchařípa - Racek, režie René Vápeník. 2005 - J.N. Nestroy - Zlý duch Lumpacivagabundus, režie Štěpán Kryski.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,221 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB