Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Verband der südböhmischen bildenden Künstler 
  • Asociace jihočeských výtvarníků 
  •  
  • Havlíčkova 6 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Verband der südböhmischen bildenden Künstler

Der Verband der südböhmischen bildenden Künstler (AJV) ist Verband der profesionellen bildenden Künstler mit dem Sitz in České Budějovice, der das Kunst- und Organisationszentrum bildet. Der Verband der südböhmischen bildenden Künstler entstand unmittelbar nach dem November 1989 durch Tranformation der Regionalzweigsstelle des ehemaligen Verbands der tschechischen bildenden Künstler. Ziel des Verbands ist es, professionelle Interessen der bildenden Künstler unter neuen demokratischen Bedingungen zu bewahren und durchzusetzen.

Der Verband ist die Organisation für bildende Künstler und schöpferische Mitarbeiter aller Fächer der bildenden Kunst, d.h. Maler, Grafiker, Bildhauer und Künstler verschiedener Fächer der angewandten Kunst, inklusive andere Persönlichkeiten der theoretischen Richtungen in modernen Fächern. Der Verband ist Vertragsmitglied der Union der bildenden Künstler der Tschechischen Republik. Der Verband der südböhmischen Künstler organisiert große internationale Schauen der modernen bildenden Kunst, bezeichnet als Intersalon AJV (August-September), konzipiert als regelmäßige jährliche Konfrontation der Werke der Verbandsmitglieder mit der gegenwärtigen tschechischen und auch ausländischen künstlerischen Produktion.

Asociace jihočeských výtvarníků

Asociace jihočeských výtvarníků (AJV) je profesním sdružením výtvarných umělců se sídlem v Českých Budějovicích, které tvoří jeho umělecké i organizační centrum. Asociace jihočeských výtvarníků vznikla bezprostředně po listopadu 1989 transformací oblastní krajské pobočky bývalého Svazu českých výtvarných umělců, aby v nových demokratických podmínkách hájila a prosazovala profesionální zájmy výtvarníků.

Asociace sdružuje výtvarné umělce i tvůrčí pracovníky všech oborů výtvarné kultury tj. malíře, grafiky, sochaře i umělce nejrůznějších oblastí užitého umění, včetně dalších osobností teoretického zaměření v moderních oborech. Asociace je smluvním členem Unie výtvarných umělců České republiky. Asociace jihočeských výtvarníků organizuje velkou mezinárodní přehlídku moderního výtvarného umění nazvanou Intersalon AJV (srpen-září), koncipovanou jako pravidelnou každoroční konfrontaci tvorby členů Asociace se soudobou kvalitní celostátní i zahraniční výtvarnou produkcí.
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB