Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Museum Aš - Heimat-, Naturkunde- und Textilmuseum 
 • Muzeum Aš - Národopisné a textilní muzeum 
 •  
 • Mikulášská 3 
 • 352 01 Aš 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Museum Aš - Heimat-, Naturkunde- und Textilmuseum

Träger des Museums Aš ist die Stadt Aš. Es befindet sich in Nähe der St. Nikolaus Kirche auf dem Nikolausberg in Aš. Die derzeitige Rechtsform des Museums Aš existiert seit dem Jahr 2000 und knüpft an die reiche Museumsgeschichte in Aš und Umgebung aus den Zeiten von Österreich-Ungarn an. Seine heutige Gestalt erhielt das Museum 1966, als es in das rekonstruierte Gebäude des Schlösschens umgezogen ist. Dauerausstellungen: 1. Die Textilausstellung dokumentiert die Entwicklung der Textilherstellung in Aš seit den ältesten Produktionsvorgängen wie Spinnen, Weben, Färben und Bearbeiten bis in die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Die ausgestellten Web- und Strickmaschinen sind in einem betriebsfähigen Zustand. In der Ausstellung wird auch der ganze Vorgang der Herstellung von Strickhandschuhen gezeigt, der von einer unikaten Sammlung von 23 000 Handschuhen aller Hersteller aus Aš ergänzt wird. 2. Ausstellung „Die Geschichte von Aš“ Sie zeigt entscheidende geschichtliche Ereignisse in Aš von 1270 bis 1775. Dargestellt ist die Entwicklung der Handwerke in Aš seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Ausstellung wird durch Möbelstücke, Porzellan, Glas und Bilder aus dem 17. bis 19. Jahrhundert aus privaten Sammlungen Ašer Bürger ergänzt.

Muzeum Aš - Národopisné a textilní muzeum

Muzeum Aš je příspěvkovou organizací města Aše a nachází se poblíž kostela Sv. Mikuláše na Mikulášském vrchu v Aši. Současná právní forma Muzea Aš existuje od roku 2000 a navazuje na bohatou historii muzejnictví na Ašsku z doby Rakouska-Uherska. Svou současnou podobu dostalo v roce 1966, kdy bylo přemístěno do rekonstruované budovy zámečku. Stálá expozice: 1. Textilní expozice dokumentuje rozvoj textilní výroby na Ašsku od nejstarších výrobních postupů předení, tkaní, pletení, barvení a úpravy až do poloviny dvacátého století. Vystavené tkalcovské a pletařské stroje jsou udržovány v provozuschopném stavu. V expozici je ukázán i úplný postup výroby stávkových rukavic, který je doplněn o světově unikátní sbírku cca 23 000 kusů rukavic všech ašských výrobců. 2. expozice "Dějiny Ašska" - zachycující rozhodující dějinné události na Ašsku od roku 1270 až do roku 1775. Doložen je vývoj řemesel na Ašsku od poloviny 17. do počátku 19. století. Expozice je doplněna nábytkem, porcelánem, sklem a obrazy ze 17. až 19. století ze soukromých sbírek ašských měšťanů.
 • Öffnungszeiten:
 • Di-Fr: 09.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr Sa-So: 09.00-12.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 0,70
 • Otevírací doba:
 • Út-Pá: 09.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin So-Ne: 09.00-12.00 hodin
 • Vstupné v Kč: 20,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,177 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB