Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Drhovský Jiří - Hersteller von Holzspielwaren 
  • Drhovský, Jiří - výrobce dřevěných hraček 
  •  
  • Zvěrkovice 12 
  • 375 01 Týn nad Vltavou 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Drhovský Jiří - Hersteller von Holzspielwaren

Jiří Drhovský widmet sich seit 1976 profesionell der Spielzeugherrstellung. Er erlernte den Beruf Holzschnittzer - Modelleur und seine Mittelschulausbildung ergänzte er am Gymnasium. Er arbeitete in der Firma Škodovka (Skodawerken)in České Budějovice als Modelleur. Im Jahre 1975 nahm er an der Wettbewerbausstellung "Zentrum der Volkskunstproduktion" "Ústředí lidové umělecké tvorby(ÚLUV)" teil. Seine Arbeit animierte die Mitarbeiter ÚLUV. Er wurde herausgefordert und knüpft an die Herstellungstradition der Holzspielwaren in Pošumaví an. Zu den Grundtypen seiner Produkte gehören Holzspielwaren, die nach dem Muster der Familie Kantorovi von Vlkovice hergestellt wurden. Diese Spielsachen werden im Gegenteil von gedrehten Holzspielsachen aus Skašov in Plzeňsko oder Krouná in Horácko geschnitten. In der letzten Zeit erzeugt er auch gedrehte Holzspielwaren, mit denen er das Sortiment ergänzt.

Drhovský, Jiří - výrobce dřevěných hraček

Pan Jiří Drhovský se věnuje profesionálně výrobě hraček od roku 1976. Vyučil se řezbářem - modelářem a své středoškolské vzdělání si doplnil na gymnáziu. Pracoval v českobudějovické Škodovce jako modelář a v roce 1975 se zúčastnil soutěžní výstavy "Ústředí lidové umělecké výroby". Jeho práce zaujali pracovníky ÚLUV. Byl vyzván, aby navázal na tradice výroby tzv. pošumavských dřevěných hraček. K základním typům jeho výrobků patří dřevěné hračky podle vzorů rodiny Kantorů z Vlkonic, které na rozdíl od soustružených dřevěných hraček ze Skašova na Plzeňsku nebo z Krouné na Horácku, jsou vyřezávané. V poslední době hotoví i dřevěné hračky soustružené, jimiž doplňuje sortiment hraček řezaných.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,156 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB