Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
 • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dr. Veronika Hofinger (Projekt- und Redaktionsleitung)
 •  
 • Tel. +49(0)9674-924877
 • Fax +49(0)9674-913067
 • eMail info@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net

Info • Info

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ist im ehemaligen "Kommunbräuhaus" der Stadt Schönsee untergebracht, das zu diesem Zweck von der Stadt Schönsee nach den Plänen des Architekturbüros "Brückner & Brückner", Tirschenreuth, saniert und erweitert wurde.

Das Projekt ist ab 1. Januar 2006 in die Verantwortung und Projektträgerschaft des 2004 gegründeten gemeinnützigen Vereins "Bavaria Bohemia e.V." übergegangen. Um das Kulturleben der bayerischen und tschechischen Nachbarregionen vom Nebeneinander zu deutlich mehr Miteinander zu führen, baut der Verein Bavaria Bohemia e.V. das Centrum Bavaria Bohemia zur koordinierenden und kulturellen Drehscheibe aus.

Inhaltliche Komponenten des Centrum Bavaria Bohemia
 • Netzwerkaufbau und Präsentationsforum für Kulturakteure, Kulturschaffende, Kulturinitiativen, Kulturprojekte, Bildungseinrichtungen, Medien und partnerschaftliche Initiativen,
 • zweisprachig besetzte Informationsstelle für Kulturangebote
 • Kommunikations- und Kreativort
 • Visualisierung der guten Nachbarschaft in einem multimedialen Erlebnisraum
 • Aufbau und Erweiterung einer umfassenden zweisprachigen Kulturdatenbank als Grundlage der Informations- und Vernetzungsarbeit
 • Organisation kultureller und partnerschaftlicher Veranstaltungsprojekte als Begegnungsimpulse
 • durchgehende Zweisprachigkeit

Das Projekt will zur noch stärkeren Vertiefung der grenzüberschreitenden kulturellen und partnerschaftlichen Beziehungen in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen beitragen.

Im Centrum Bavaria Bohemia steht den Kulturträgern beider Seiten ein öffentliches und zweisprachiges Präsentations- und Dialogforum zur Verfügung, es vernetzt die Kulturangebote und es kooperiert mit allen, die der grenzüberschreitenden Verständigung aufgeschlossen gegenüberstehen.

Ziel der Netzwerkumsetzung ist die wesentlich engere Zusammenarbeit der Kulturakteure aller Kulturbereiche in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Das kulturelle Erscheinungsbild soll sich durch das vom CeBB forcierte kulturelle Miteinander stärker profilieren. Dies wird zur Imageverbesserung der bayerischen und tschechischen Nachbarregionen erheblich beitragen.

Schwerpunkte:
 • Organisation von Kulturveranstaltungen und Programmen mit grenzüberschreitendem Bezug
 • Aufbau eines grenzüberschreitenden Kulturnetzwerks
 • Aufbau und Erweiterung einer zweisprachigen und grenzüberschreitenden Kulturdatenbank
 • Informationsort für alle Kulturinteressierten über das Kulturangebot der Nachbarregionen
 • Visualisierung der „guten Nachbarschaft“ in einer 3D-Projektion und weiteren medialen Modulen
 • Kooperation mit Partnern aus dem Kulturbereich, den Medien, den grenzüberschreitenden Initiativen und Organisationen, dem Öffentlichen und politischen Leben, dem Tourismus und den Bereichen Schulen, Hochschulen und Erwachsenenbildung

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) se nachází v bývalém „obecním pivovaru" Města Schönsee, který byl rekonstruován a rozšířen podle projektové dokumentace Architekturbüro "Brückner & Brückner", Tirschenreuth.

Projekt má od 1. ledna 2006 na zodpovědnost a za provoz zodpovídá Spolek "Bavaria Bohemia e.V.", který byl založen v roce 2004. Spolek Bavaria Bohemia o.p.s. chce v Centru Bavaria Bohemia vytvořit koordinační a kulturní středisko, které by podporovalo kulturní život bavorského a českého sousedních regionů od vztahu vedle sebe mnohem více ke vztahu spolu.

Obsahový záměr Centra Bavaria Bohemia
 • Výstavba sítí a prezentačního fóra pro účastníky kultury, tvůrce a kulturní iniciativy, kulturní projekty, vzdělávací instituce, sdělovací prostředky a partnerské iniciativy
 • dvoujazyčně obsazené informační středisko kulturních nabídek
 • místo komunikace a tvořivosti
 • představení dobrého sousedství v multimediálním prostoru
 • tvorba a rozšíření obsáhlé kulturní databanky jako základu informační a síťové práce
 • organizace kulturních a partnerských projektů jako podnětů ke vzájemnému setkávání
 • důsledná průběžná dvoujazyčnost.

Projekt chce přispět k ještě většímu prohloubení přeshraničních kulturních a partnerských vztahů v bavorském a českém sousedním regionu.

Centrum Bavaria Bohemia nabízí nositelům kulturního života z obou stran hranice veřejné a dvoujazyčné fórum prezentace a dialogu, spojuje kulturní nabídky a spolupracuje se všemi aktivními články přeshraničního porozumění.

Cílem vzájemného propojení je výrazně užší spolupráce pořadatelů kulturních akcí všech oblastí v bavorském a českém sousedství. CeBB chce posílit společné vnímání kultury. Výrazným způsobem tak dojde k posílení vnímání bavorského a českého sousedního regionu.

Hlavní témata:
 • organizace kulturních akcí a programů přeshraničního dopadu
 • tvorba přeshraniční kulturní sítě - tvorba a rozšíření dvoujazyčné a přeshraniční kulturní databanky
 • informační platforma pro všechny zájemce o kulturu o kulturních nabídkách sousedních regionů
 • ztvárnění „dobrého sousedství“ v 3D projekci a dalších mediálních formách
 • součinnost partnerů v kulturní oblasti, sdělovacích prostředků, přeshraničních iniciativ a organizací, veřejného a politického života, cestovního ruchu a oblasti školství, vysokých škol a vzdělávání dospělých
 • Öffnungszeiten:
 • werktags von 09.00 - 16.00 Uhr
  samstags von 10.00 - 11.30 Uhr
  sonntags von 14.00 - 17.00 Uhr
  An Feiertagen ist das Centrum Bavaria Bohemia nicht geöffnet.
 • Otevírací doba:
 • pracovní dny 09.00 - 16.00 hodin
  sobota 10.00 - 11.30 hodin
  neděle 14.00 - 17.00 hodin
  Centrum Bavaria Bohemia není otevřeno o svátcích.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 10 von 13
Seite 1 von 2
1 2

Fotogalerie • Fotogalerie

Außenansicht Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Raum bb-forum |
Raum bb-media |
Raum bb-info | místnost bb-info
Bayerisch-Böhmischer Volkstanznachmittag | Bavorsko-české odpoledne lidových tanců
Ausstellung im Raum bb-dialog | výstava v místnosti bb-dialog
Rendert Time: 0,226 Sek. | Speicherverbrauch: 4,18 MB / 4,52 MB