Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kultursommer in Loket (Elbogen) - Open-Air Festival der Oper 
  • Loketské kulturní léto - operní open-air festival 
  •  
  •  
  • Loket 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Kultursommer in Loket (Elbogen) - Open-Air Festival der Oper

Der Kultursommer von Loket ist ein Open-Air Festival, das jedes Jahr Anfang Juli im Naturamphitheater in Loket veranstaltet wird. Veranstalter des Festivals ist die Pilsner Kulturagentur JAN Production GmbH. Der erste Jahrgang wurde im Jahr 2000 abgehalten. Ziel des Festivals ist die Belebung des Naturamphitheaters in Loket. Das Operfestival in der westböhmischen Stadt Loket bietet nicht nur nicht alltägliche Kulturerlebnisse, sondern auch die Möglichkeit, eine der bemerkenswertesten und reizendsten historischen Städte überhaupt in der Tschechischen Republik zu besuchen. Das Naturamphitheater in Loket wurde Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts erbaut und wurde dank seiner Lage am Ufer des Flusses Ohře gegenüber der Dominante der Burg von Loket sofort zur attraktivsten Naturtheaterszene nicht nur in Tschechien, sondern auch im europäischen Maßstab.

Loketské kulturní léto - operní open-air festival

Loketské kulturní léto je operní open-air festival, který se koná každoročně v červenci v přírodním amfiteátru v Lokti. Pořadatelem festivalu je plzeňská kulturní agentura JAN Production s.r.o. První ročník festivalu se konal v roce 2000. Cílem festivalu je oživení přírodního amfiteátru v Lokti. Pozvání na operní festival v západočeském městě Loket je nejen nabídkou nevšedního kulturního zážitku, ale i příležitostí k návštěvě jednoho z nejpozoruhodnějších a nejpůvabnějších historických měst v České republice vůbec. Přírodní amfiteátr v Lokti byl zbudován na konci čtyřicátých let 20. století a svou polohou na břehu řeky Ohře proti dominantě loketského hradu se ihned stal jednou z nejatraktivnějších přírodních divadelních scén nejen v Čechách, ale i v evropském měřítku.
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB