Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Anglikanische Kirche "Christ Church" - Ausstellungs- und Konzertsaal 
 • Anglikánský kostel "Christ Church" - Výstavní a koncertní síň 
 •  
 • Ruská 98 
 • 353 01 Mariánské Lázně 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Anglikanische Kirche "Christ Church" - Ausstellungs- und Konzertsaal

Die anglikanische Kirche ist ein spätes Werk des Londoner Architekten William Burges, nach dessen Plänen sie vom hiesigen Bauherren Friedrich Zickler 1879 gebaut wurde. Die Kirche ist auch roten und nicht verputzten Hartbrandziegeln nach dem Vorbild der englischen romanischen-gotischen Provinzbauten erbaut. Aus der ursprünglichen Ausstattung des Interieurs blieben nur die Kanzel und eine Marmorgedenktafel aus dem Jahr 1911 erhalten, die an die häufigen Besuche des englischen Herrschers, König Eduard VII., erinnert. Nach einer umfangreichen Rekonstruktion wurde die Kirche 1994 als ein Ausstellungs- und Konzertsaal des Städtischen Museums wieder eröffnet. Derzeit wird sie von der Gesellschaft KIS Marienbad GmbH verwaltet. Diese veranstaltet in ihr Ausstellungen und Konzerte. Hier ist auch die ständige Exposition installiert, die dem englischen König Eduard VII. gewidmet ist.

Anglikánský kostel "Christ Church" - Výstavní a koncertní síň

Anglikánský kostel je pozdním dílem londýnského architekta Williama Burgese, podle jehož plánů byl postaven zdejším stavitelem Friedrichem Zicklerem v roce 1879. Kostel je postaven z červených ostře pálených neomítnutých cihel podle vzoru anglických románsko-gotických venkovských staveb. Z původního vybavení interiéru je zachována pouze kazatelna a mramorová pamětní deska z roku 1911, připomínající časté návštěvy britského panovníka, krále Edwarda VII. Po rozsáhlé rekonstrukci byl kostel v r. 1994 otevřen jako výstavní a koncertní sál Městského muzea. Nyní je spravován společností KIS Mariánské Lázně s.r.o, která v něm pořádá výstavy a koncerty. Je zde umístěna stálá expozice věnovaná anglickému králi Edwardu VII.
 • Öffnungszeiten:
 • Mai - Oktober Mi-Fr: 10.00–12.00 und 13.00–17.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 0.50 €
 • Otevírací doba:
 • květen - říjen St-Pá: 10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
 • Vstupné v Kč: 15,- Kč

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB