Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Ehemaliges Kommunbräuhaus, Schönsee 
  • Bývalý komunální pivovar, Schönsee 
  •  
  • Freyung 1 
  • 92539 Schönsee 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Ehemaliges Kommunbräuhaus, Schönsee

Das ehemalige Kommunbräuhaus ist das historisch wertvollste Baudenkmal der Stadt Schönsee. Das Gebäude ist eine Zweiflügelanlage, in der Mitte aufgestockt. Der Ostteil stammt aus dem 17. Jahrhundert, der Westflügel aus der Mitte des 19. Jahrhundert. Im Kommunbräuhaus konnten die Schönseer Bürger, die das Braurecht besaßen (im Jahr 1635 waren es bereits 134 Bürger), Bier brauen. Das Bier wurde dann in Erdkellern gelagert, die sich rund um Schönsee befanden. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde das Brauen eingestellt. 1959 verkaufte die Stadt das Kommunbrauhaus an einen privaten Eigentümer, der es als Industriebetrieb nutzte. 1987 kaufte die Stadt das Gebäude wieder zurück, um es vor dem Verfall zu retten. Die Stadt sucht seit dem Rückkauf nach einer Nutzung für das historisch interessante Bauwerk. Die aktuellen Pläne sind die Errichtung eines Bayerisch-Böhmischen Kulturzentrums. Der Westflügel wurde inzwischen mit Förderung des Landesamts für Denkmalpflege in seinem Bestand gesichert.

Bývalý komunální pivovar, Schönsee

Bývalý komunální pivovar je historicky nejcennější stavební památkou města Schönsee. Budova je dvoukřídlá, uprostřed s přistavěným patrem. Východní část pochází ze 17. století, západní křídlo z poloviny 19. století. V komunálním pivovaru mohli vařit pivo občané města Schönsee, kteří vlastnili várečné právo (v roce 1635 již to bylo 134 občanů). Pivo pak bylo skladováno v podzemních sklepech, které se nacházely kolem Schönsee. V 50. letech 20. století bylo vaření piva zastaveno. V roce 1959 prodalo město komunální pivovar soukromému vlastníkovi, který ho využíval jako průmyslový podnik. V roce 1987 koupilo město budovu zpátky, aby ji zachránilo před zánikem. Město od své koupi budovy nazpět hledá využití pro toto historicky zajímavé stavební dílo. Aktuální plány se týkají zřízení Bavorsko-českého kulturního centra. Západní křídlo bylo mezitím za podpory zemského úřadu pro památkovou péči zachováno v původním stavu.
Rendert Time: 0,160 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB