Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Internationale Junge Orchesterakademie - Kultur- und Sozialstiftung 
 • Mezinárodní mladá orchestrální akademie - Kulturní a sociální nadace 
 •  
 • Neuenhammerstr. 1 
 • 92714 Pleystein 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Prof. Dr. Ulrich S. Schubert
 •  
 • Tel. +49(0)9654-914141
 • Fax +49(0)9654-914142
 • eMail info@ijoa.de
 • Internet http://www.ijoa.de

Info • Info

Internationale Junge Orchesterakademie - Kultur- und Sozialstiftung

Die Kultur- und Sozialstiftung INTERNATIONALE JUNGE ORCHESTERAKADEMIE (IJOA) veranstaltet alljährlich an Ostern Benefizkonzerte zugunsten krebskranker Kinder (Bayreuther Osterfestival, Osterfestival Nördliche Oberpfalz, Tournee-Konzerte in Selb, Leipzig, Bielfeld). Die Akademie wurde 1993 unter der Mitwirkung von Prof. August Everding und dem Australischen Star-Dirigenten Sir Charles Mackerras gegründet und hat bereits viele Konzerte in Deutschland und dem Europäischen Ausland veranstaltet. Neben dem klassischen Bereich veranstaltet die Akademie auch Jazz- und Salonorchester-Konzerte zu Ostern. Seit 2004 ist der berühmte spanische Dirigent Maestro Miguel Gomez-Martinez GMD der IJOA. Das Orchester wird jedes Jahr aufs Neue aus talentierten jungen Musikern aus der ganzen Welt zusammengestellt – bis heute nahmen Musiker aus knapp 60 Nationen an der Orchesterakademie teil. Die drei Grundpfeiler, die das Fundament der Kultur- und Sozialstiftung bilden, sind: 1. der Benefizgedanke: der Erlös der Veranstaltungen kommt krebs- und schwerstkranken Kindern in der Region zugute; 2. der Gedanke der Völkerverständigung: das Orchester der Internationalen Jungen Orchesterakademie wird alljährlich aus Musikern aus der ganzen Welt zusammengestellt; 3. die Förderung von Kultur, insbesondere Musik: Durch das Zusammentreffen von jungen Spitzenmusikern und angehenden Profimusikern wird jedes Jahr aufs Neue ein exzellenter Klangkörper geformt. Weitere Informationen finden Sie ebenfalls auf der Homepage www.osterfestival.de

Mezinárodní mladá orchestrální akademie - Kulturní a sociální nadace

Kulturní a sociální nadace MEZINÁRODNÍ MLADÁ ORCHESTRÁLNÍ AKADEMIE (IJOA) pořádá každoročně o Velikonocích benefiční koncerty ve prospěch dětí nemocných rakovinou (Bayreuthský Velikonoční festival, Velikonoční festival Severní Horní Falcko, Koncerty v Selbu, Lipsku, Bielfeldu). Akademie byla založena v roce 1993 za spolupůsobení Prof. Augusta Everdinga a australského hvězdného dirigenta Sira Charlese Mackerrase a uspořádala již mnoho koncertů v Německu i v evropském zahraničí. Kromě klasické oblasti pořádá Akademie také jazzové a salónní orchestrální koncerty. Od roku 2004 je generálním hudebním direktorem IJOA slavný španělský dirigent Maestro Miguel Gomez-Martinez. Orchestr je sestavován každý rok nově z talentovaných mladých hudebníků z celého světa – do dnes se orchestrální akademie účastnili hudebníci z téměř 60 národů. Třemi základními pilíři, které tvoří základy kulturní a sociální nadace, jsou: 1. benefiční myšlenka: výtěžek z akcí jde dětem nemocným rakovinou a těžce nemocným dětem v regionu; 2. myšlenka porozumění mezi národy: orchestr Mezinárodní mladé orchestrální akademie je skládán každý rok z hudebníků z celého světa; 3. podpora kultury, obzvláště hudby: díky setkávání mladých špičkových hudebníků a budoucích profesionálních hudebníků je každoročně formováno nové vynikající zvukové těleso. Další informace naleznete na internetové stránce www.osterfestival.de

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB