Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Der Keltenstein ( Schalenstein ) in Igleinsberg, Gemeinde Prackenbach 
  • Keltský kámen ( Miskový kámen ) v Igleinsbergu, obec Prackenbach 
  •  
  • Schulweg 10 
  • 94267 Prackenbach 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Der Keltenstein ( Schalenstein ) in Igleinsberg, Gemeinde Prackenbach

Schalensteine sind sehr rätselhaft. Dieser hier ist uralt, er hieß früher "steinerne Schüssel". Die Quelle daneben, an der Kesselbodenkapelle, heilt Augenleiden. In der seit Jahrhunderten nachgewiesenen Kesselbodenkapelle gibt es seit jeher eine Wallfahrt. Votivköpfe aus Wachs und Ton waren früher vorhanden (bis 1802 nachweisbar) und die wundertätige Quelle gegen Augenleiden ist ein zusätzlicher Beweis für die Echtheit der "steinernen Schüssel". Man nimmt allgemein an, dass Schalensteine Opferschalen waren. Sie finden sich an landschaftlich schönen, meist höher gelegenen Plätzen, sozusagen dem Himmel nah. Zwei weitere Schalensteine befinden sich in Schwibleinsberg bei Schönau. Von ihnen aus kann man den Arber und das Regental übersehen. Schalensteine werden normalerweise der Jungsteinzeit zugeordnet, also vor rund 3000-5000 Jahren. Für diese Zeit ist eine Besiedlung des Bayerischen Waldes durch viele Funde gesichert. In nächster Nähe, am Forstweg unterhalb der steinernen Schüssel wurde ein 5000 Jahre altes Steinbeil gefunden. Das Besondere am Igleinsberger Schalenstein ist, dass er mit Runen, also altgermanischen Schriftzeichen versehen ist. Die eine heisst "fester Besitz" und die andere "für Frauen verboten". Wir wissen nicht, durch wen und wann diese Schriftzeichen angebracht wurden. Die steinerne Schüssel ist in jedem Fall ein Zeichen von jahrtausendalter Frömmigkeit und Gottesverehrung.

Keltský kámen ( Miskový kámen ) v Igleinsbergu, obec Prackenbach

Miskové kameny jsou velice záhadné. Místní kámen je velmi starý, dříve se nazýval "kamenná miska". Pramen u nedaleké kapličky léčí oční nemoci. V kapličce, doložené po staletí, se konala odjakživa pouť. Dříve se zde nacházely votivní hlavy z vosku a hlíny (doloženy do r.1802). Dalším důkazem pravosti "kamenné misky" je zázračný pramen léčící oční potíže. Všeobecně se má za to, že miskové kameny byly obětní misky. Vyskytují se v krásné krajině, většinou na výše položených místech, tak říkajíc blízko nebe. Dva další miskové kameny se nacházejí v Schwibleinsbergu u Schönau. Odtud se dohlédne až na Javor a údolí řeky Regen (Řezná). Miskové kameny se většinou zařazují do mladší doby kamenné, tedy do doby před asi 3000-5000 lety. Této době se díky mnoha nálezům přičítá osídlení Bavorského lesa. V nedalekém okolí, na lesní cestě pod kamennou miskou, byla nalezena 5000 let stará kamenná sekera. Zvláštností igleinsbergského miskového kamene je, že je na něm zaznamenáno runové písmo, tedy starogermánské znaky. Jeden nápis znamená "pevný majetek" a druhý "ženám zakázáno". Nevíme kým a kdy byly tyto nápisy vytvořeny. Kamenná miska je v každém případě znamení několik tisíc let staré pobožnosti a uctívání Boha.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB