Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg Buben - Ruine 
  • Hrad Buben - zřícenina 
  •  
  • 1,5 km od Plešnice 
  • 330 33 Město Touškov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Burg Buben - Ruine

Die Burgruine Buben steht auf der felsigen Landzunge über dem Zusammenfluss des Plesnicky potok/Bachs und Flusses Mze in der Pilsner Region etwa 1,5 km von Plesnice. Der Burgkomplex bestand aus zwei Teilen. Der Burgkern umlief eine zweifache Mauer (Parkan) mit viereckiger Bastion. Der Weg in die Burg führte vom Osten durch 3 Burgtore. Das dritte von ihnen blieb in Resten erhalten. Hinter ihm entstand ein viereckiger Hof, dessen hinteren Teil der Palast einnahm. Der Palast hatte ursprünglich zwei Flügel. Der Raum zwischen dem Tor und dem Palast wurde durch Gebäude leichter Konstruktion, die von Holzpfeilern oder Freiträgern getragen wurde, ergänzt. An der höchsten Stelle der Landzunge stand ein fünfseitiger Turm, der das 2. und 3. Tor und zugleich den Eingang in den Parkan schützte. Die Mauer des Parkans verstärkte die viereckige Bastion. Aus der Burg wurden die Torreste und Turmbau erhalten. Die Burgruine ist frei zugänglich. Geschichte: Die Burg wurde von Herrschern, die zum Geschlecht der Bavori von Strakovnice gehörten, wahrscheinlich im Jahre 1333, wenn dem Geschlecht die Burg Nectiny entzogen wurde, gegründet. Die erste Urkunde stammt aus dem Jahre 1394, als hier Herman aus Buben siedelte. Er erweiterte außerdem sein Herrengut um die Ortschaft Vejprnice. Nächste Besitzerin wurde Jitka von Nectiny und Buben, weiter Herren von Janovice, Chlumcansti von Prestavlky und zum Schluss Ulicti von Plesnice. Die Burg verfiel in der Hälfte des 16. Jhs. Lage: 1,5 km von Plešnice, 15 km westlich von Plzeň und nicht weit von Hracholuské přehrada entfernt.

Hrad Buben - zřícenina

Zřícenina hradu Buben stojí na skalnatém ostrohu nad soutokem Plešnického potoka a řeky Mže na Plzeňsku asi 1,5 km od Plešnice. Dispozice hradu byla dvojdílná. Hradní jádro obíhal parkán s obdélnou baštou. Cesta do hradu vedla od východu 3 branami, z nichž jen třetí je ve zbytcích patrná. Za ní vzniklo obdélné nádvoří, jehož zadní stranu zaujímá palác, původně dvoukřídlý. Prostor mezi branou a palácem vyplňovalo stavení lehčí konstrukce, nesené dřevěnými sloupy či krakorci. Na nejvyšším místě ostrohu stávala pětiboká věž, chránící 2. a 3. bránu a zároveň vstup do parkánu, jehož hradbu zesilovala obdélná bašta. Z hradu se dochoval zbytek brány a věžovitého stavení. Zříceniny hradu je volně přístupné. Historie: Hrad byl založen vladyky patřícími k rodu Bavorů ze Strakonic, zřejmě po roce 1333, kdy byl rodu odejmut hrad Nečtiny. První písemná zmínka pochází z roku 1394, kdy zde sídlil Heřman z Bubnu. Ten své panství rozšířil mimo jiné i o obec Vejprnice. Další majitelkou byla Jitka z Nečtin a Bubnu, poté páni z Janovic, Chlumčanští z Přestavlk a nakonec Úličtí z Plešnic. Hrad zpustl v polovině 16. století. Poloha: 1,5 km od Plešnic, 15 km západně od Plzně nedaleko Hracholuské přehrady.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB