Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Fachschule Horní Bříza 
  • Střední odborná škola Horní Bříza 
  •  
  • U Klubu 302 
  • 330 12 Horní Bříza 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Fachschule Horní Bříza

Die Fachschule Horni Briza bietet die Möglichkeit, sich in keramischen Fächern, im Maschinenbau und im Bauwesen auszubilden. Der theoretische Unterricht besteht aus dem allgemeinen und fachlichen Teil. In den fachlichen Fächern erlangen die Schüler theoretische Kenntnisse, die zum Beherrschen des Lehrfaches nötig sind. Die allgemeinen Fächer festigen und erweitern den Lehrstoff der Grundschule. Zur EDV-Anwendung dient der Fachunterrichtsraum mit 12 Computern. Die Schüler arbeiten mit Lernprogrammen, einschließlich Internet. Die Schule verfügt auch über eine gut ausgestattete und sehr große Sporthalle, über einen Mehrzweckspielplatz mit Kunststoffbelag, über einen Tennisplatz, eine Laufbahn mit der Sprunggrube und ein Fitnesszentrum. Die Einrichtungen sind für verschiedene Sportaktivitäten geeignet und die Öffentlichkeit nutzt die Einrichtungen das ganze Jahr. Angebot der Lehrfächer: 1. dreijährige Lehrfächer: - Keramiker/in - Schlosser - Elektriker - Fliesenleger - atraktiver Lehrfach, den die Fachberufsschule Horni Briza lernt als einzige Schule in Böhmen - Monteur der trockenen Bauten (Gipskarton) - Ofensetzer - keramische Arbeiten 2. zweijährige Lehrfächer - elektrotechnische Produktion - Machinenbau

Střední odborná škola Horní Bříza

Střední odborná škola Horní Bříza nabízí možnost vyučení v keramických, strojírenských a stavebních oborech. Teoretické vyučování se skládá ze všeobecně vzdělávací a odborné části. V odborných předmětech naši žáci získávají teoretické znalosti nutné ke zvládnutí učebního oboru, všeobecně vzdělávací předměty pak upevňují a rozšiřují učivo základní školy. K uživatelskému zvládnutí výpočetní techniky slouží odborná učebna s dvanácti počítači, na kterých žáci pracují s výukovými programy, včetně internetu. Skvělé zázemí, využívané v průběhu celého roku i širokou veřejností, je připraveno pro různé sportovní aktivity. Dobře vybavená největší tělocvična v okrese, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, antukové kurty, běžecká dráha s doskočištěm a posilovna jistě uspokojí všechny zájemce o sport. Nabídka učebních oborů: 1. Tříleté učební obory: - keramik - keramička, - zámečník, - elektrikář, - obkladač - atraktivní učební obor, který učí SOU Horní Bříza zatím jako jediná škola v Čechách, - montér suchých staveb (sádrokártonář), - kamnář, - keramické práce. 2. Dvouleté učební obory: - elektrotechnická výroba, - strojírenská výroba.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB