Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gymnasium Blovice 
  • Gymnázium Blovice 
  •  
  • Družstevní 650 
  • 336 13 Blovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Gymnasium Blovice

Das Gymnasium Blovice steht unter der Obhut der Pilsner Region. Die Schulbildung ist allgemein, es gibt eine achtjährige oder vierjährige Ausbildung. Die Form ist ausschließlich Direktstudium. In der Schule befinden sich 12 Klassen (Prima - Oktava, 1.-4. Jahrgangsstufe). Das Gymnasium wurde 1962 gegründet und bis jetzt ist das einzige Gymnasium im ehemaligen Landkreis Plzen - Süd. 1962 wurde das Gymansuim in ein neues Gebäude verlegt, das mit Fachunterrichtsräumen (Biologie, Chemie, Physik, Sprachen, bildende Erziehung, Computer) ausgestattet ist. 1996 kam neue moderne Turnhalle dazu. Die Schulkapazität umfasst 360 Schüler. Die Schule hat ein stabiles und gutes Lehrerkollegium. Die Schule verfügt über gute Erfolge in regionalen und überregionalen Olympiaden und Lesewettbewerben. Das Gymnasium ermöglicht im Rahnem SIPVZ Fortbildung auch für Lehrer im Gebiet der EDV. Es hat ein Zertifikat für das Niveau Z (Anfänger) und auch für Niveau P (Fortgeschrittene). Seit 2003 ist der Computerraum auch für die breite Öffentlickeit im Rahmen des Projekts Internetzentrum zugänglich. Die Fachunterrichtsräume sind entsprechend ausgestattet - in der Schule ist ein Schulnetz mit Internetanschluss eingerichtet. Die Computer werden ständig durch neue Geräte ergänzt. Den Schülern steht eine großflächige Videoprojektion für den multimedialen Unterricht zur Verfügung. Die Schule benutzt einige Einrichtungen der Grundschule. Aufgrund des Vertrags sind für das Gymnasium im Schwimmbad einige Stunden reserviert. Die Gymnasialschüler verpflegen sich im Speisesaal der Grundschule.

Gymnázium Blovice

Gymnázium Blovice je příspěvkovou organizací, která v současnosti spadá pod správu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Zaměření školy je všeobecné, studium je osmileté a čtyřleté. Forma studia je výhradně denní. Ve škole je celkem 12 tříd (prima - oktáva, 1.-4.ročník). Gymnázium bylo založeno v roce 1962 a je dosud jediným gymnáziem v okrese Plzeň - jih. V roce 1995 se přestěhovalo do nové budovy vybavené odbornými učebnami (Bi, Ch, F, jazyky, hudebna, výtvarná výchova, počítače), v roce 1996 k objektu školy přibyla nová moderní tělocvična. Kapacita školy je 360 žáků. Škola má stabilní, plně aprobovaný pedagogický sbor. Má velmi slušné výsledky v regionálních i celostátních kolech olympiád a konverzačních soutěží. Gymnázium umožňuje v rámci SIPVZ další vzdělávání i učitelům v oblasti výpočetní techniky. Má certifikát pro úroveň Z i pro úroveň P. Od roku 2003 je počítačová učebna přístupna i široké veřejnosti v projektu Centrum Internetu. Odborné učebny jsou solidně vybaveny - ve škole je zřízena počítačová sít' připojená na Internet, počítače jsou soustavně doplňovány modernějšími typy. Žákům slouží velkoplošná videoprojekce pro multimediální výuku. Škola využívá některých zařízení základní školy. Na smluvním základě jsou gymnáziu vyhrazeny hodiny v plaveckém bazénu. Žáci gymnázia se stravují ve školní jídelně základní školy.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,171 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB