Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Hüttner, Achim 
 • Hüttner, Achim 
 •  
 • Raigeringerstr. 29 a 
 • 92224 Amberg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Achim Hüttner
 •  
 • Tel. +49(0)9621-760004

Info • Info

Hüttner, Achim

Achim Hüttner - Sprecher und Gründungsmitglied der Gruppe "Amberger Künstler" Biographie: 1950 geboren in Amberg 1971-1977 Studium der Malerei bei Prof. Wendland und Kunsterziehung bei Prof. Dollhopf, Akademie der bildenden Künste in Nürnberg. Lebt und arbeitet als Maler und Kunsterzieher am Gregor - Mendel - Gymnasium in Amberg, verheiratet, drei Kinder. Ausstellungen: Seit 1974 jährliche Ausstellung mit der Gruppe "Amberger Künstler" in Amberg und verschiedenen Städten im In- und Ausland. 1976 Galerie Dickmann in Amberg 1990 Kunstscheune Weigelhof (mit Hohl und Ferstl) 1990 Schloss Weikersheim 1992 Stadtmuseum Amberg 1992 Galerie Profil Cham 1993 Wohnstift Käthe Loewenthal Fürth 1993 Rathaus Burglengenfeld (mit Hohl und Ferstl) 1994 Galerie im Schmidt Haus Nabburg 1996 Galerie S/W Schweinfurth 1997 Sigismundkapelle Regensburg 1998 Kunst- und Kulturwerkstatt Neunburg vorm Wald (mit Hohl, Ferstl und Dreiss) 1999 Galerie ARTISTICUM Nürnberg 1999 Oberpfälzer Künstlerhaus Kebbelvilla (mit Hohl und Trepesch) 1999 Artothek Passau 2001 GallerieAufZeit Amberg (mit Hohl, Uber und Rösel) 2002 Galerie "bilderbücher" Amberg 2003 Schmidthaus Nabburg 2004 LCC Sulzbach-Rosenberg, "Kunstwerkstatt Hüttner" (mit Sohn Moritz) 2004 Altes Schulhaus, Weiden mit GAK 2005 Maschinenhaus der ehemaligen Malteserbrauerei in Amberg (mit Hohl und Maxim) 2005 Ost-West in Gera mit GAK Veröffentlichungen: 1974 HELDENSAGA Radierzyklus mit Gedichten von Nikolaus Hofmann 1984 Katalog "GRUPPE AMBERGER KÜNSTLER" 1992 Katalog ACHIM HÜTTNER - Neue Bilder - Alte Bilder 1994 Katalog "GRUPPE AMBERGER KÜNSTLER - 20 Jahre sind genug?" 1999 Katalog "25 Jahre GRUPPE AMBERGER KÜNSTLER" 1999 "VON TAG ZU TAG" ein Jahrhundertkalender mit Aquarellen von Achim und Moritz Hüttner und Texten von Dr. Ebo Rau 1999 Katalog zur Ausstellung im Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf 2006 Buch "Herbert H. B. Schuller - Ein Amberger Künstler" 2009 Buch: Achim Hüttner "Espresso & Gesichter" mit über 100 Zeichnungen und Fotos von Moritz Hüttner und Clemens Zahn 2009 Buch: "AMBERG - Künstler sehen ihre Stadt" zu 975 Jahre Amberg

Hüttner, Achim

Achim Hüttner - mluvčí a spoluzakládající člen skupiny "Amberští umělci" Životopis: 1950 narozen v Amberku 1971-1977 studium malířství u prof. Wendlanda a umělecká výchova u prof. Dollhopf, Akademie výtvarných umění v Norimberku. Žije a pracuje jako malíř a pedagog v umělecké výchově na Gymnáziu Gregora Mendela v Amberku, je ženatý, má tři děti. Výstavy: Od roku 1974 každoroční výstava se skupinou "Amberští umělci" v Amberku a různých městech v Německu i v zahraničí. 1976 Galerie Dickmann v Amberku 1990 Umělecká stodola Weigelhof (s Hohlem a Ferstlem) 1990 zámek Weikersheim 1992 Městské muzeum Amberk 1992 Galerie Profil Cham 1993 objekt Wohnstift Käthe Loewenthal Fürth 1993 radnice Burglengenfeld (s Hohlem a Ferstlem) 1994 Galerie ve Schmidtově domu v Nabburgu 1996 Galerie S/W Schweinfurth 1997 Zikmundova kaple Řezno 1998 Umělecká a kulturní dílna Neunburg v. Wald (s Hohlem, Ferstlem a Dreissem) 1999 Galerie ARTISTICIM Norimberk 1999 Hornofalcký dům umělců Kebbelova vila (s Hohlem a Trepeschem) 1999 Artotéka Pasov 2001 Galerie AufZeit Amberg (s Hohlem, Uberem a Röselem) 2002 Galerie "bilderbücher" Amberk 2003 Schmidthaus Nabburg 2004 Stará budova škola, Weiden s GAK 2005 Strojovna bývalého maltézského pivovaru v Ambergu (s Hohlem a Maximem) 2005 Východ-Západ v Geře s GAK Vydáno: 1974 HELDENSAGA cyklus rytin s básněmi Nikalause Hofmanna 1984 Katalog "Skupina Amberských umělců" 1992 Katalog ACHIM HÜTTNER - Nové obrazy - staré obrazy 1994 Katalog "Skupina Amberští umělci - 20 let je dost?" 1999 Katalog "25 let skupiny Amberští umělci" 1999 "Ze dne na den" kalendář století s akvarely Achima a Moritze Hüttnerových a texty dr. Ebo Rau 1999 Katalog k výstavě v Hornofalckém domě umělců ve Schwandorfu 2006 Kniha "Herbert H. B. Schuller - Amberský umělec" 2009 Kniha: Achim Hüttner "Espresso and Gesichter" s více než 100 kresbami a fotografiemi Moritze Hüttnera a Clemense Zahna 2009 Kniha: "AMBERK - pohled umělců na jejich město" k výročí 975 let města Amberk
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB