Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Duo Ad Libitum - historische Musik 
  • Duo Ad Libitum - historická hudba 
  •  
  • Chrást u Plzně 560 
  • 330 03 Chrást u Plzně 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Duo Ad Libitum - historische Musik

Duo Ad Libitum ist originelles Duo, das vor allem historische Musik spielt. Die Musiker spielen Fagott, Geige, Mandoline und andere zeitgemäße Instrumente. Ihr Repertoire umfasst beliebte Stücke der alten Meister und auch eigene Kompositionen. Das Duo wird engagiert für Kammerkonzerte, Burg- oder Schlossauftritte, Kurkonzerte, aber auch als Bestandteil von Banketten und Vernisagen. Das Ensemble hatte große Erfolge nicht nur in Böhnem, sondern auch in Deutschland. Moderiert wird auf Wunsch in Englisch und Deutsch.

Duo Ad Libitum - historická hudba

Duo Ad Libitum představuje originální duo, které hraje především historickou hudbu. Muzikanti hrají na fagot, housle, mandolínu a další dobové nástroje. Jejich repertoár zahrnuje perličky starých mistrů až po vlastní skladby. Jejich vystoupení jsou ideální pro komorní koncerty, vystoupení na hradech a zámcích či v lázeňských střediscích, ale též jako slavnostní součást banketů a vernisáží. Soubor sklízí velké úspěchy nejen v Čechách, ale i v Německu. Nabízíme průvodní slovo v angličtině a němčině.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB