Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bayerisch-Böhmisches Informationszentrum für Natur und Nationalparke 
  • Česko-Bavorské informační centrum Národních a Přírodních parků 
  •  
  • Bahnhofstraße 54 
  • 94252 Bayerisch Eisenstein 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Bayerisch-Böhmisches Informationszentrum für Natur und Nationalparke

Das böhmisch-bayerische Informationszentrum des National- und Naturparks Böhmerwald / Bayerischer Wald hat seinen Sitz im historischen Gebäude des Grenzbahnhofs Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein. Es repräsentiert vier Schutzgebiete des Böhmerwaldes und des Bayeriischen Walds (zwei Nationalparke, ein Naturpark und ein Schutzgebiet). Der wesentliche Teil der Exposition ist eine Reliefkarte des Böhmerwaldes, die die Region von Regensburg bis Linz und von České Budějovice (Budweis) bis zum Čerchov darstellt. Dieses Relief ist mit einer Lichtsignalen zu interessanten Zielen versehen.

Weiter gehört ein Mehrzwecksaal für Vorlesungen und Projektionen zum Zentrum. Infowandtafeln bieten Informationen über Umweltschutzthemen und erklären die Entwicklung des Šumava - Böhmerwald. Für Kinder wird der Böhmerwald in der Form eines Märchens beschrieben – wie sich zwei Wassertropfen untereinander unterhalten.

Weiter wird über die Geschichte des Baus der Bahnstrecke und des Bahnhofs vom Anfang bis in die Gegenwart informiert. Das Zentrum ist ein gutes Beispiel für die böhmisch-bayerische Zusammenarbeit im Bereich des Naturschutzes.

Česko-Bavorské informační centrum Národních a Přírodních parků

Česko-bavorské informační centrum Národních a přírodních parků Šumavy je umístěno v historické budově hraničního nádraží Železná Ruda - Bayerischer Eisenstahl. Reprezentuje čtyři chráněná území Šumavy (dva národní parky, jeden naturpark a chráněnou krajinnou oblast). Hlavní součástí expozice je plastická mapa Šumavy, zachycující tuto oblast od Regensburgu po Linec a od Českých Budějovic po Čerchov. Tato mapa je opatřena světelnou signalizací.

Další součástí expozice je víceúčelový přednáškový a promítací sál. Informační panely poskytují informace o tématech ochrany přírody, vysvětlují genezi názvu Šumava - Böhmerwald. Pro děti je zde Šumava popsána pohádkovou formou, jak si vypráví kapky vody.

V neposlední řadě je zde zpracována historie výstavby železniční trati a nádraží od počátku až do současnosti. Středisko je příkladem česko-bavorské mezinárodní spolupráce na poli ochrany přírody.
Rendert Time: 0,160 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB