Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blaskapelle Domažličanka 
  • Dechová hudba Domažličanka 
  •  
  • Čerchovská 445 
  • 344 01 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Blaskapelle Domažličanka

Die Blaskapelle Domažličanka wurde Ende des Jahres 2000 gegründet. Wie schon aus dem Namen der Kapelle hervorgeht, stammen die meisten Mitglieder der Kapelle aus Domažlice (Taus). Sie treten in der Heimatregion und im Ausland auf. Während der kurzen Zeit ihrer Existenz nahm die Kapelle an verschiedenen Musikwettbewerben, Shows und Festivals teil. Im Jahre 2001 gewann sie im Wettbewerb um Pilsner Fass von Chodovar. Im November 2001 nahm Domažličanka ihre erste CD im Pilsner Rundfunk unter der Musikregie von Josef Pospíšil auf. Der Kapellmeister ist Jan Mleziva, Solisten der Kapelle sind JUDr. Eva Dřímalová und Josef Kupilík. Diskografie: 2002 - In Böhmerwälder Landschaft.

Dechová hudba Domažličanka

Dechová hudba Domažličanka byla založena koncem roku 2000. Jak už z názvu kapely vyplývá, většina členů kapely je z Domažlic. Vystupují ale jak na Domažlicku, tak i v zahraničí. Za krátkou dobu své existence se zúčastnila různých hudebních soutěží, přehlídek a festivalů. V roce 2001 zvítězila v soutěži o Plzeňský soudek Chodovaru. V listopadu téhož roku natočila Domažličanka první hudební nosič v plzeňském rozhlase za hudební režie Josefa Pospíšila. Kapelníkem souboru je Jan Mleziva. Sólisty kapely jsou JUDr. Eva Dřímalová a Josef Kupilík. Diskografie: 2002 - V Pošumavském kraji.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,157 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB