Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kinder- und Jugendhaus Blovice 
  • Dům dětí a mládeže Blovice 
  •  
  • Tyršova 807 
  • 336 01 Blovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kinder- und Jugendhaus Blovice

Das Kinder- und Jugendhaus Blovice kümmert sich hauptsächlich um die Organisation von Aktivitäten für Kinder und Jugendliche. Die Arbeit dieser kostenpflichtigen Organisation wird durch ein Team von sieben internen Mitarbeitern und 18 Freiwilligen geleistet. Es wird mit allen Schuleinrichtungen zusammengearbeitet, und das nicht nur in Blovice, sondern auch mit Schulen in der näheren Umgebung. Die ganzjährige Arbeit erfolgt in folgenden Bereichen: Tanzen, Sport, Naturwissenschaft, Ästhetik, Gesellschaftswissenschaft und Technik. Bei größere Aktionen und beim Sommerprogramm arbeiten alle Mitarbeiter gemeinsam. In den Sommerferien werden für Kinder Ferienlager veranstaltet. Gruppen: Karate, Judo, Hockeyball, Musikturnen, Gitarrenunterricht, Dramatik, Fischerei, Aerobic, Country-Tänze, freies Schwimmen, Klöppelei, bildende Kunst, Kochen, moderne Gymnastik, Tischtennis, Reiten, Kinderjoga und junge Feuerwehrmänner.

Dům dětí a mládeže Blovice

Dům dětí a mládeže Blovice se zabývá především organizováním aktivní činnosti dětí a mládeže. Činnost této příspěvkové organizace je zajišťována týmem sedmi interních zaměstnanců a 18 dobrovolníky. Spolupracujeme se všemi školskými zařízeními nejen v Blovicích, ale i se školami v přilehlém okolí. Celoroční práce a činnost probíhá na jednotlivých odděleních: tanečním, sportovním, přírodovědném, estetickém a společenských vědách a na technickém oddělení. Větší akce a letní činnost zajišťují všichni pracovníci společně. O letních prázdninách pořádáme pro děti pobytové tábory. Kroužky: karate, judo, hockeyball, cvičení s hudbou, kytarový kroužek, dramatický kroužek, rybáři, aerobic, country tance, volné plavání, paličkování, výtvarný kroužek, kroužek vaření, moderní gymnastika, stolní tenis, jezdecký kroužek, Jóga pro děti, kroužek mladých hasičů.
Rendert Time: 0,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB