Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Radovánek - Haus für Kinder und Jugendliche 
  • Dům dětí a mládeže Radovánek 
  •  
  • Pod Továrnou 333 
  • 331 51 Kaznějov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Radovánek - Haus für Kinder und Jugendliche

Radovánek ist ein Haus für Kinder und Jugendliche. Es befindet sich in der Gemeinde Kaznějov und kümmmert sich um die Freizeitorganisation für die Kinder und Jugendlichen in der Region. Außer dem traditionellem Angebot für die Interessengruppen bietet es auch Sonderveranstaltungen wie z.B. Seminare, Wettbewerbe und Sommerlager. Das Angebot der Gruppen: - Touristik und Sportbereich - Bewegungsspiele, Ballspiele, Schach, Tanz, Fitness, Wandern, Karate, Joga, Radsport - Bereich darstellende Kunst - Bereich Gesellschaftswissenschaften - Englisch, Deutsch, Chor, Theatergruppe - Bereich Naturwissenschaften und Technik - Plastikformerei, Schnitzerei, Fischen, Botanik, - Bereich Keramik - keramische Welt, Keramik für Freude, fortgeschrittene Keramiker, Keramik für Jugentliche und Erwachsene, Drehen an der Töpferscheibe.

Dům dětí a mládeže Radovánek

Dům dětí a mládeže Radovánek - Kaznějov se zabývá organizováním volného času dětí a mládeže v regionu. Mimo tradiční nabídky zájmových kroužků dětem nabízí i speciální akce např. semináře, soutěže a letní tábory. Nabídka kroužků: 1) Oblast turistiky a tělovýchovy - pohybové hry, míčové hry, šachy, taneční kroužek, fitnes, turistický kroužek, karate, jóga, cyklokroužek, 2) Oblast výtvarné činnosti 3) Oblast společenských věd - výuka anglického, německého jazyka, sborový zpěv, divadelní kroužek, 4) Oblast přírodovědy a techniky - plastikový modelář, řezbářství, rybářský kroužek, botanický kroužek, akvaristika, 5) Keramická oblast - keramický svět, keramika pro radost, pokročilí keramici, keramika pro mládež a dospělé, točení na hrnčířském kruhu.
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB