Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg Dagestein – Zehentkasten 
  • Hrad Dagestein - Zehentkasten 
  •  
  • Marktplatz 13 
  • 92249 Vilseck 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Burg Dagestein – Zehentkasten

Die Burg Dagestein wurde im Laufe des 12. Jahrhunderts mit heimischen Kalk und Sandstein erbaut. Sie gehörte zum Besitz des Hochstifts Bamberg. Die erste Nennung erfolgte 1190. Aufgrund des Bedarfs an Schüttböden für das Zehentgetreide existierten schon im Mittelalter entsprechende Getreidekästen. Der Zehentkasten stammt aus der Zeit um 1520 und wurde 1702 zum Speicherbau. Nach aufwändigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen dient er seit 2004 als Tagungsstätte und Kulturzentrum der Stadt Vilseck.

Die historischen Räumlichkeiten bieten außerdem eine besondere Kulisse für Firmenfeste, Jubiläen, Geburtstage, Hochzeitsfeierlichkeiten und viele andere Anlässe.

Hrad Dagestein - Zehentkasten

Hrad Dagestein byl v průběhu 12. století postaven z domácího vápna a pískovce. Patřil do majetku bamberského biskupství. První zmínka pochází z roku 1190. Na základě potřeby sýpek na obilí z desátků, existovaly již ve středověku příslušné zásobníky. Sýpka na desátky pochází z doby kolem roku 1520 a v roce 1702 byla přestavěna na špýchar. Po náročné rekonstrukci a modernizaci slouží od roku 2004 jako místo zasedání a kulturní centrum města Vilseck.

Historické prostory nabízí kromě toho zvláštní kulisu pro firemní oslavy, jubilea, narozeniny, svatby a mnohé další příležitosti. 

Fotogalerie • Fotogalerie

Zehentkasten Aussen | Zehentkasten zvenku
Zehentkasten - festlich gedeckt | Zehentkasten - slavnostně prostřeno
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB