Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schule der Dorf- und Landentwicklung Abtei Plankstetten 
  • Škola rozvoje venkova opatství Plankstetten 
  •  
  • Pettenkoferplatz 12 
  • 92334 Berching 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Schule der Dorf- und Landentwicklung Abtei Plankstetten

Die Schule der Dorf- und Landentwicklung ( SDL ) in der Abtei Plankstetten bei Berching ist eine Bildungseinrichtung für die eigenständige Entwicklung des ländlichen Raums. Mit den Seminaren, Exkursionen und Tagungen möchte die SDL zu einer eigenständigen, eigendynamischen und nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes beitragen. Bürgerbeteiligung - die wichtigste Voraussetzung Im Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen die Bürgerinnen und Bürger, denn nur wenn ein Projekt von vielen getragen wird, kann es erfolgreich umgesetzt werden. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist eine intensive Bürgerbeteiligung von Anfang an. Bürgerbeteiligung stärkt das Gemeinschaftsgefühl, sie schafft Eigenverantwortlichkeit und Identifikation mit der eigenen Heimat. Hilfe zur Selbsthilfe Mit dem Angebot sollen die Bürgerinnen und Bürger befähigt werden, bei den Planungen mitzuwirken. Das erfordert auf der einen Seite Vertrauen in die Kompetenz der Bürger. Auf der anderen Seite braucht es Schulung und Information. Damit sich die Bürger gegenüber Behördenvertretern, Planern, Fachleuten etc. kompetent einbringen können, sind fachliche Grundkenntnisse, ein Verständnis für die Zusammenhänge und Vernetztheit der Probleme sowie die Fähigkeit zur positiven Auseinandersetzung mit anderen Meinungen ("Streitkultur") erforderlich.

Škola rozvoje venkova opatství Plankstetten

Škola rozvoje venkova (SDL) v opatství Plankstetten bei Berchin je vzdělávací zařízení pro samostatný rozvoj venkovského prostoru. Pomocí seminářů, exkurzí a zasedání chce SDL přispět k samostatnému, dynamickému a trvalému rozvoji venkovského prostoru. Účast občanů - nejdůležitější předpoklad Ve středu akcí stojí občané a občanky, neboť jen v případě, že projekt podá více lidí, může být úspěšně uskutečněn. Od začátku je nejdůležitějším předpokladem intenzivní účast občanů. Účast občanů zesiluje pocit pospolitosti, vytváří vlastní zodpovědnost a identifikaci s domovinou. Pomoc k svépomoci Pomocí této nabídky by měli být občané a občanky oprávněni spolupodílet se na plánování. To ovšem z jedné strany vyžaduje důvěru v kompetenci občanů. A z druhé strany potřebují občané školení a informace. Aby občané mohli kompetentně jednat se zástupci úřadů, plánovateli a odborníky, jsou jejich základní znalosti v oboru, porozumění souvislostí a propojení problémů stejně jako schopnost si vyměňovat názory s jinými lidmi(kultura argumentace) nezbytné.
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB