Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Procházka, Zdeněk 
  • Procházka, Zdeněk 
  •  
  • Havlíčkova 27 
  • 344 01 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Procházka, Zdeněk

Der Verleger, Publizist und Fotograf Zdenek Proházka wurde in Pilsen am 07.06.1954 geboren. Er erlernte den vierjährigen Beruf des Retrografikers mit Erfolg und arbeitete danach in den Pilsener Druckwerken. Von 1980 - 1990 war er als PR-Mitarbeiter der Firma Elitex in Kdyně / Neugedein tätig. 1990 gründerte Zdenek Proházka den Verlag Böhmerwald. In seiner Freizeit arbeitet er mit dem Institut für Archeologie in Prag zusammen und befasste sich mit den bauhistorischen Fachforschungen über südböhmische Burgen, Kirchen und weiteren Denkmälern. Zdenek Proházka ist gleichzeitig Autor und Herausgeber einer Reihe von touristisch - historischen Büchern, die sehr ins Detail gehen und idealer Begleiter für Touristen sind. In der Folgereihe über die westböhmische Historie sind weitere Themen, die sich mit Historie und Denkmalpflege befassen, ausführlich bearbeitet. bisher sind mit tschechisch - deutschen Texten erschienen: - Sklářství v Českém lese,(Glasmacherei im Böhmerwald) - Český les - Domažlicko,( Region Domažlice ) - Český les - Tachovsko, (Region Tachov) - Stadt Domažlice - Region Stříbro und Bor - Stadt Tachov - Konstantinovy Lázně / Konstantinsbad und Bezdružice - Region Horšovsky Tyn / Bischofteinitz - Chronik der böhmisch-bayerischen Grenzen: 5 teilig, Jahre 1400-1506 - Historische Grabsteine in der Region Tachov

Procházka, Zdeněk

Zdeněk Procházka narozen 7. 6. 1954 v Plzni, nakladatel, publicista, fotograf. Vystudoval čtyřletý učební obor reprodukční grafik, poté pracoval v plzeňských tiskárnách, v letech 1980–1990 jako propagační referent podniku ELITEX Kdyně. V roce 1990 založil Nakladatelství Českého lesa. Ve volném čase spolupracuje s Archeologickým ústavem v Praze na výzkumech hradů v jihozápadních Čechách, provádí též stavebně-historické průzkumy hradů, kostelů a dalších památek. Je vydavatelem a autorem řady historicko-turistických průvodců s velice podrobně propracovanou topografií míst. V další řadě průvodců "Historií západních Čech" jsou zpracovávána odbornější témata z historie a památkové péče. Vydané publikace (česko-německý text): - Sklářství v Českém lese, - Český les - Domažlicko, - Český les - Tachovsko, - Město Domažlice, - Stříbrsko a Borsko, - Tachov město, - Konstantinovy Lázně, Bezdružice a okolí, - Horšovskotýnsko, - Kronika česko - bavorské hranice I. - V. díl (1400 - 1506), - Historické náhrobníky Tachovska.
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB