Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stadtmauer in Plzeň 
  • Městské hradby v Plzni 
  •  
  • Křižíkovy sady 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Stadtmauer in Plzeň

Die Stadtmauer in Plzen sind ein einzigartiges architektonisches Denkmal aus dem Jahre 1295, also aus der Zeit der Stadtgründung. In den Jahren 1427, 1431 und 1433-34 umlagerten die Hussiten vergeblich die Doppelmauern, die mit einem Wassergraben umgeben waren. Der Wassergraben wurde mit Wasser aus dem Fluss Radbuza gefüllt. Die Stadt wurde zum ersten Mal im Jahre 1618 von der Ständearmee unter der Führung von Arnost Mansfeld erobert. Der Abbau der Befestigung begann im Jahre 1795. Im 19 Jh. entschloss sich der Bürgermeister Martin Kopecky (1828-1850), die Stadtmauern abzubauen.

Er errichtete an der Stelle der abgebauten Mauern die Parkanlagen. An der östlichen Seite des Stadzentrums, nicht weit von Masne Kramy, kann der noch erhaltene Teil der Mauer (c.a 40 m) mit einigen Schießscharten besichtigt werden. Besucher gehen vom Markplatz die Straße Drevena oder Zbrojnicka eintlang bis zum freien Platz. Weitere kleine Reste der Stadtmauer kann man in Hintergebäuden einiger Häuser in der Veleslavinova Straße sehen.

Městské hradby v Plzni

Městské hradby v Plzni jsou jedinečnou stavební památkou z roku 1295, tedy z časů založení města. V letech 1427, 1431 a 1433-34 husité marně obléhali dvojité zdi, obklopené vodním příkopem napájeným z Radbuzy. Město bylo poprvé dobyto až roku 1618 stavovským vojskem Arnošta Mansfelda. Bourání opevnění začalo r. 1795, v 19. století purkmistr Martin Kopecký (1828-1850) rozhodl hradby zbourat úplně.

Na uvolněném prostranství se zřídily většinou sady. Tato asi 40 m dlouhá zachovaná část s několika střílnami je k vidění na východní straně centra, nedaleko Masných krámů. Od náměstí projdete ulicí Dřevěnou, či Zbrojnickou až na volné prostranství. Další drobné zbytky jsou k vidění údajně v zadních traktech některých domů Veleslavínovy ulice.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,194 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB