Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kirche St. Moritz 
  • Kostel svatého Mořice 
  •  
  • Annín - vrch na Mouřenci 
  • 342 01 Dlouhá Ves 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kirche St. Moritz

Die Kirche St. Moritz befindet sich am Berg Mourenec im Bogen des Flusses Otava bei der Ortschaft Annin, die durch das Glasmachen berühmt ist. Diese Kirche gehört zu den ältesten im Böhmerwald. Ihre Entstehung geht auf die Jahre 1230-1240 zurück. Die Kirche diente als Pfarrhaus für die Ortschaften in der Umgebung. Die Entstehung des Allerheiligsten wurde mit der Goldgewinnung, den Pfaden aus Podunaji und dem Wirken des Klausners Vintir(+1045) verbunden. Es handelt sich um spätromanisches, einschiffiges Gebäude mit einem zweistöckigen Turm über dem Chor und mit der Apsis aus der Zeit um 1230. In der südlichen Wand wurde ein romanisches Portal mit Archivolte erhalten, die mit den Bogen ausgeschnitten ist. Die Barockkapelle wurde im 18. Jh. dazugebaut. Aus diesem Jahrhundert stammt auch das Beinhaus, das im Norden des Friedhofs steht. Die baufällige Kirche einschießlich verwahrlostem Friedhof wurden mit Hilfe von ehemaligen Landesleuten rekonstruiert. Während der Rekonstruktion wurden ein wertvolles Wandgemälde aus dem 14. Jh. entdeckt und restauriert. Das Wandgemälde "Das letzte Gericht" (1310-1320) umfasst die ikongraphisch wertvolle Idylle von Christus mit Aposteln, Treffen drei Lebenden mit drei Toten, Szene Psychostasis - Wiegen der Seelen. Die Kirche wurde im Jahre 1993 wieder neu eingeweiht.

Kostel svatého Mořice

Kostel sv. Mořice se nachází na vrchu Mouřenec v ohybu řeky Otavy u obce Annín, která je proslavena svou sklárnou. Tento kostel patří k nejstarším na Šumavě, jeho vznik je datován do let 1230-1240. Kostel sloužil jako farní pro osady v okolí. Vznik původní svatyně je spojován s rýžováním zlata, stezkou z Podunají a působením poustevníka Vintíře (+1045). Jedná se o pozdně románskou jednolodní stavbu s dvoupatrovou věží nad chórem a apsidou z doby kolem 1230. V jižní stěně lodi se zachoval románský portál s archivoltou vykrojenou obloučky. V 18. stol. byla přistavěna barokní kaple. Ze stejné doby pochází i barokní kostnice na severní straně hřbitova. Zchátralý kostel včetně zpustlého hřbitova se dočkaly v nedávné době zásluhou bývalých rodáků opravy, během níž byly objeveny a následně zrestaurovány vzácné nástěnné malby ze 14. století. Freska Posledního soudu (cca 1310 - 1320) zahrnuje ikonograficky cenné výjevy Krista s apoštoly, Setkání tří živých s třemi mrtvými, scénu Psychostasis - Vážení duší. V roce 1993 byl kostel znovu vysvěcen.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,162 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB