Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kunstgrundschule von J. S. Bach Musikschule Dobřany 
  • Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany 
  •  
  • Stromořadí 439 
  • 334 41 Dobřany 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kunstgrundschule von J. S. Bach Musikschule Dobřany

Die Kunstgrundschule und J. S. Bach Musikschule in Dobřany ist eine rechtlich eigenständige Kultureinrichtung. Träger ist der Pilsner Bezirk. Die Schule bietet ein Vorbereitungsstudium der I. und II. Stufe der Grundschule (Grundschule + Hauptschule) und weiterführendes Studium. Meistens werden Kinder ab 6 Jahren aufgenommen. Die Schule hat als reine Musikschule angefangen. Heutzutage bietet sie den Schülern drei Fächer an - Musik, bildende Künste und Tanz. Ziel der Schule ist die sensitive und ästhetische Erziehung: Den Schüler fesseln und für die Zusammenarbeit gewinnen, verschiedene Stufen seiner Begabung entwickeln und kultivieren, fähige Interessenten zum Studium von Lehr- und Studienfächer an den künstlerischen Oberschulen und an Konservatorien vorbereiten. Das Leben der Schule ist sehr offen. Sie nimmt aktiv am kulturellen und gesellschaftlichen Geschehen von Dobřany teil und repräsentiert die Stadt auch sehr oft im Ausland.

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Plzeňský kraj. Škola organizuje přípravné studium, I. a II. stupeň základního a rozšířeného studia. Zpravidla se přijímají děti od 6 let věku. Škola začínala jako ryze hudební. Dnes nabízí zájemcům tři obory – hudební, výtvarný a taneční. Posláním školy je citová a estetická výchova. Zaujmout, získat žáka pro spolupráci, rozvíjet a kultivovat různý stupeň jeho nadání, připravit schopné zájemce ke studiu učebních a studijních oborů ve středních školách s uměleckým zaměřením a v konzervatořích. Život školy není uzavřený. Významně se podílí na kulturním a společenském dění Dobřan, které také často reprezentuje v zahraničí.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,164 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB