Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Lehrpfad "Glasmanufakturen in der Umgebung um Lesná" 
  • Naučná stezka "Sklářství v okolí Lesné" 
  •  
  • Stará Knížecí Huť 
  • 347 01 Lesná 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Lehrpfad "Glasmanufakturen in der Umgebung um Lesná"

Der Lehrpfad zeigt die Geschichte der Glasmanufakturen im Grenzgebiet hinter der Ortschaft Lesna. In dieser Gegend gab es viele Glasschleifen- und Polierwerkstätten, die die Wasserkraft der Bäche zum Antrieb der Schleif- und Poliersteine ausnutzten. Der Lehrpfad ist 10 km lang und beginnt in Stara Knizeci Hut. Die Besucher finden auf dem Rundkurs 13 Standorte mit Informationstafeln. Es gibt am Weg überdachte Bänke zum Ausruhen und drei Stege über den Bach. Es ist auch möglich, den Lehrpfad zu verlassen und auf die Erhebungen zu steigen. Auf einem Berg steht die Burg Selmberg. Man kann auch über den Grenzübergang nach Deutschland gehen. Besonders interessant und der Stolz des Lehrpfads ist eine noch gut erhaltene Maschine zur Bearbeitung von Glastafeln. Zu sehen sind auch noch die Reste der Steinblöcke, mit deren Hilfe die Glastafeln geschliffen wurden. Weiter trifft der Lehrpfadbesucher auf den Zuleitungskanal zu den Glaswerken. Landkarte: Cesky les - sever č. 28 C-2

Naučná stezka "Sklářství v okolí Lesné"

Naučná stezka mapuje historii sklářství v příhraniční oblasti za obcí Lesná. V této oblasti bylo několik skláren, brusíren a leštíren skla, které využívaly potoky k pohonu brousících a leštících kamenů. Okružní stezka je dlouhá 10 km a začíná ve Staré Knížecí Huti. Na trase je 13 zastavení s informačními tabulemi. Lesy ČR vybudovaly na trase zastřešené lavičky k odpočinku a tři lávky přes potok. Z naučné stezky je možno odbočit na vyvýšeninu, kde stával hrad Šelmberk. Též je možno odbočit přes turistický hraniční přechod do Německa. Chloubou stezky je zušlechťovací stroj na opracování skleněných tabulí, k vidění jsou i zbytky kamenných desek s jejichž pomocí se skleněné tabule brousily, zachovalý vodní náhon apod. Mapa: Český les - sever č.28 C-2
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB