Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hruska, Václav 
  • Hruška, Václav 
  •  
  • Švabinského 553 
  • 344 01 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Hruska, Václav

Václav Hruska lebt in Domazlice, wo er auch als Fachlehrer an der Fachberufsschule unterrichtet. Er begann 1972 zu fotografieren. Der Fotografie widmet er sich seit 1984 intensiver und trat dem Fotoclub beim Stadtkulturzentrums (MKS) bei. Studium am Institut der bildenenden Fotografie beim Verein der tschechischen Fotografen. Inzwischen bereits 10 selbständige Ausstellungen, u.a. in Domazlice, Klatovy, Brno, Ceske Budejovice aber auch in Cham veranstaltet. Václav Hruska nahm an fotografischen Publikationen der Zeitschrift Domazlicko teil. Seit 2003 Leiter des Fotoclubs beim MKS in Domazlice. Unter seiner Leitung nehmen bereits 20 Mitglieder des Fotoclubs an drei Wettbewerben teil: Blatenska ruze, Nekazanky uund Turnovsky okruh.

Hruška, Václav

Václav Hruška žije v Domažlicích, kde pracuje jako učitel odborných předmětů na Středním odborném učilišti. Fotografovat začal v roce 1972, výtvarné fotografii se věnuje od roku 1984 po vstupu do fotoklubu Městského kulturního střediska. Vystudoval institut výtvarné fotografie při Svazu českých fotografů. Uspořádal celkem deset samostatných výstav, např. v Domažlicích, Klatovech, Brně, Českých Budějovicích, ale také v bavorském Chamu. Podílel se na fotografických publikacích Domažlicko a Plzeňský kraj. Autor působí od roku 2003 jako vedoucí fotoklubu při MKS v Domažlicích, pod jeho vedením se dvacet členů účastní tří soutěží: Blatenské růže, Nekázanky a Turnovského okruhu.
Rendert Time: 0,166 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB