Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Burg Dagestein – Bergfried  
 • Hrad Dagestein - Bergfried 
 •  
 • Marktplatz 13 
 • 92249 Vilseck 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Burg Dagestein – Bergfried

Die Burg Dagestein wurde im Laufe des 12. Jahrhunderts mit heimischen Kalk und Sandstein erbaut. Sie gehörte zum Besitz des Hochstifts Bamberg. Die erste Nennung erfolgte 1190. Der Burgturm ist der älteste noch erhaltene Teil der Burganlage und wurde 2001 saniert. Die beiden Untergeschosse stammen aus der Zeit um 1200. Sie beinhalten eine Torhalle mit spätromanischem Kreuzrippengewölbe mit wuchtigen dreiviertelrunden Rippen und ein einfach gestuftes romanisches Säulenportal mit Tympanon, das deutschlandweit eine Rarität ist. Im ehemaligen Kapellenraum befinden sich Secco-Malereien, die St. Georg mit Drachen und St. Michael mit Waage darstellen. Das oberste Geschoss, in dem sich früher die Stadttürmerwohnung befand, wurde zu einer Aussichtskanzel umgestaltet.

An diesem besonderen Ort kann man nicht nur einen herrlichen Ausblick genießen, er wird auch gern von Paaren für die standesamtliche Trauung genutzt, ebenso wie die romanische Torhalle im Erdgeschoss.

Hrad Dagestein - Bergfried

Hrad Dagestein byl v průběhu 12. století postaven z domácího vápna a pískovce. Patřil do majetku bamberského biskupství. První zmínka pochází z roku 1190. Strážní věž (Bergfried) je nejstarší, dosud zachovalá část hradního komplexu a byla v roce 2001 rekonstruována. Obě spodní podlaží pochází z doby kolem roku 1200. V nich se nachází předbraní s pozdně romantickou křížovou žebrovou klenbou s masivními, ze tří čtvrtin kulatými žebry a jednoduše uspořádaný románský sloupový portál s tympanonem, který je v celém Německu raritou. V bývalém prostoru kaple se nachází secco malby, které znázorňují sv. Jiřího s drakem a sv. Michaela s váhou. Nejvyšší podlaží, v němž se dříve nacházel věžní městský byt, bylo upraveno na vyhlídkový posed.

Na tomto zvláštním místě můžeme vychutnat nejen nádherný výhled, je rád využíván i páry na civilní svatební obřady stejně jako románské předbraní v přízemí.
 • Öffnungszeiten:
 • April bis September, an Sonn- und Feiertagen von 14.00 - 17.00 Uhr und zu den Rathausöffnugszeiten durch die Tourist-Info.
 • Otevírací doba:
 • Duben až září, o sobotách a svátcích od 14.00-17.00 hod. a v otevíracích hodinách radnice přes Tourist Info.

Fotogalerie • Fotogalerie

Burg Dagestein II | Hrad Dagestein II
Burg - Luftbild | Hrad - letecký snímek
Rendert Time: 0,215 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB