Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Junák - Pfadfindervereinigung ( Zentralstelle Bílá labuť Bor - Weißer Schwan) 
 • Junák - středisko Bílá labuť Bor 
 •  
 • Školní 121 (naproti základní škole) 
 • 348 02 Bor u Tachova 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Michal Bureš
 •  
 • Mobil +420 724 243 209
 • eMail bures.m@seznam.cz

Info • Info

Junák - Pfadfindervereinigung ( Zentralstelle Bílá labuť Bor - Weißer Schwan)

Die Geschichte des Pfadfinderwesens in Bor reicht bis zum Jahr 1946 zurück, als hier eine Pfadfingerabteilung unter der Leitung des Apothekers Mošna gegründet wurde. In der neueren Geschichte kehrte das Scouting nach der samtenen Revolution nach Bor zurück, als hier die 5. Abteilung der Tachauer Zentralstelle entstand. Aus dieser Abteilung entstand 1993 die Zentralstelle Bílá labuť Bor (Weißer Schwan). Die Mission eines Pfadfinders ist die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und jungen Menschen, ihrer geistlichen, ethischen, intellektuellen, sozialen und körperlichen Fähigkeiten, damit sie das ganze Leben lang bereit sind, Pflichten gegenüber sich selbst, ihren Nächsten, der Heimat, Natur und der ganzen Menschengemeinschaft zu erfüllen. Zu den bedeutendsten Aktivitäten des Zentrums gehörten bisher: - Vorbereitungen des internationalen Scout-Treffens Intercamp 1994, als der Campingplatz Sycherák 1850 Teilnehmer bewirtete, - Organisierung der gesamtstaatlichen Veranstaltung "Zažíháme světýlko" 2001 (Wir zünden das Licht an) - (bildend-literarischer Wettbewerb für die jüngsten světlušky (Glühwürmchen) und vlčata (Wolfswelpen).

Junák - středisko Bílá labuť Bor

Skautingu v Boru se můžeme dopátrat již v roce 1946, kdy zde byl skautský oddíl vedený lékárníkem Mošnou. V novodobé historii se skauting do Boru vrátil po sametové revoluci, kdy zde vznikl 5. oddíl tachovského střediska. Z tohoto oddílu vzniklo v roce 1993 středisko Bílá labuť Bor. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Mezi významné aktivity střediska patří například: - příprava mezinárodního setkání skautů Intercamp 1994, kdy kemp Sycherák hostil 1850 účastníků, - pořádání celostátní akce Zažíháme světýlko 2001 (výtvarně-literární soutěže pro nejmladší světlušky a vlčata).
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB