Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Infopoint - Informations- und Betreuungsstelle für Jugendliche 
 • Informační point pro mládež 
 •  
 • Zahradní 403 (v přízemí budovy ZŠ) 
 • 340 04 Železná Ruda 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Infopoint - Informations- und Betreuungsstelle für Jugendliche

Die Informations- und Betreuungsstelle für Jugendliche und die Bürgergemeinschaft richtet ihre Tätigkeit vor allem auf die Bildung und auf alle Aspekte im Bereich eines qualitativen Informationsservice für Kinder und Jugendliche. Ein weiterer Schwerpunkt bezieht sich auf die Präventionsmaßnahmen von krankhaften gesellschaftlich Erscheinungen. Bereiche des Informationsservice - mit Unterteilungen: 1) Bildung - Bildungssystem der Tschechischen Republik; Adressen von Pädagogischen Zentren, Schulämtern; Grund-, Mittel-, Fachhoch- und Hochschulen; Auslandsstudium; Sprachkurse; 2) Arbeit – Adressen von Arbeitsämtern; Informations- und Beratungszentren für die Berufswahl; Berufswahl; Arbeitsinhalt; wie man einen Lebenslauf schreibt; Arbeitslosigkeit; Studentenjobs – allgemeine Informationen; 3) Freizeit – Kultur; Sport; Gesellschaftsaktionen; Touristik; Interessenstätigkeiten nach Sachgebieten; 4) Reisen – Informationen für Reisen im Inland und Ausland; Ermäßigungen; Adressen von Herbergen; 5) Gesundheit – Adressen von Rettungsdiensten; Bereitschaftsdienste von Ärzten und Apotheken; Übersicht der Gesundheitseinrichtungen die dem Gesundheitsministerium unterliegen; Blutspenden; Sexualverhalten; Krankenversicherung; 6) Sozial pathologische Erscheinungen – Grundinformationen; Adressen von Krisenzentren, Vertrauenstelefondienste und Beratungsstellen – AIDS; Alkohol; Drogen; Rauchen; Automatensucht; Kriminalität; Rassismus; Gruppen und Risikogruppen von Kindern und Jugendlichen; Sekten; Soziale Prävention; Hilfe in Not; 7) Ökologie – Adressen und Programme von ökologischen Organisationen; Bewegungen und Vereine; Naturschutz; 8) Soziale Gruppen und Bewegungen – Informationen über die Grundrechte von Minderheiten; Definitionen; Adressen von Organisationen – Romas, Emigranten, Flüchtlinge; 9) Förderungen und Zuschüsse – gemeinnütziger Sektor; Grundinformationen; Informationen über Zuschüsse und Dotationen; Förderprogramme und Programme für den Schutz von Kindern und Jugendlichen; Internationale, Europäische und Nationalorganisationen – UN.

Informační point pro mládež

Informační point pro mládež je občanské sdružení, které zaměřuje svoji činnost především na vytváření všech podmínek a aspektů v oblasti kvalitativního i kvantitativního poskytování informací pro děti a mládež. Další činností centra je prevence společensky patogenních jevů. Oblasti poskytovaných informací - jednotná klasifikace: 1) Vzdělání - vzdělávací systém ČR, adresáře pedagogických center, školských úřadů, základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy, studium v zahraničí, jazykové kurzy, 2) Práce - adresáře Úřadů práce, informační a poradenská střediska pro volbu povolání, volba povolání, náplň práce, jak správně napsat životopis, nezaměstnanost, studentské brigády - obecné informace, 3) Volný čas - kultura, sport, společenské akce, turistika, zájmová činnost dle oborů, 4) Cestování - informace pro cestování v tuzemsku i v zahraničí, cestovatelské slevy, adresáře ubytoven, 5) Zdraví - adresáře záchranné služby, lékařské pohotovostní služby a lékárny s pohotovostní službou, přehled zdravotnických zařízení řízených MZ, dárcovství krve, sexuální chování, zdravotní pojištění, 6) Sociálně patologické jevy - základní informace, adresáře krizových center, linek důvěry a poraden - AIDS, alkohol, drogy, kouření, hráčství, kriminalita, rasismus, skupiny a rizikové skupiny dětí a mládeže, sekty, sociální prevence, pomoc v krizi, 7) Ekologie - adresáře a programy ekologických organizací, hnutí a sdružení, ochrana přírody, 8) Sociální skupiny a hnutí - informace o základních právech menšin, definice, adresáře organizací - Rómové, emigranti, uprchlíci, 9) Nadace a granty - neziskový sektor, základní informace, informace o grantech a dotacích, programy podpory a ochrany dětí a mládeže, Mezinárodní, evropské a národní organizace - OSN.
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Do: 17.00 - 18.00 Uhr und weiter nach Vereinbarung.
 • Otevírací doba:
 • Po-Čt: 17.00 - 18.00 h a dále dle domluvy.
Rendert Time: 0,162 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB