Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Historische Brücke aus der Barockzeit, Bělá nad Radbuzou (Weißensulz) 
  • Barokní most, Bělá nad Radbuzou 
  •  
  • most vede přes řeku Radbuzu 
  • 345 26 Bělá nad Radbuzou 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Historische Brücke aus der Barockzeit, Bělá nad Radbuzou (Weißensulz)

Die Brücke aus der Barockzeit überquert den Fluss Radbuza und wurde um das Jahr 1710 herum erbaut. Sie hat die ursprüngliche Holzbrücke ersetzt. Die Achtbogenbrücke ist aus Steinquadern zusammengesetzt. Aus dem Brückenkörper ragen drei Pfeilerpaare heraus, auf denen Statuen von Heiligen stehen. Stadtauswärts steht auf der linken Seite als erstes die Statue des Erzengels Michael, in der Mitte der hl. Johannes Nepomuk, die dritte Statue stellt den hl. Antonius von Padua dar. Auf der gegenüberliegenden Seite fängt die Galerie der Heiligen mit der Statue der unbefleckten Jungfrau Maria an, in der Mitte steht der hl. Wenzel und als letzte schließt die Plastik des hl. Erazim die Reihe ab. Auf der sich öffnenden Mauer, die in eine Brückenbrüstung übergeht, sind vier paare von Steinkugeln aufgestellt. Bis 1995 fuhr über die Brücke der gesamte Verkehr. Heute gibt es in Bělá eine Umgehungsstraße und die Durchfahrt über die historische Brücke ist nicht gestattet. Acht Brückenbogen haben nur eine 2 Meter breite und 1,5 Meter hohe Spanne. Die insgesamt 45 Meter lange Brücke war ein Ziel von unzähligen Wallfahrten und die Bürger sind mit Recht auf diese Brücke stolz.

Barokní most, Bělá nad Radbuzou

Barokní most překračuje řeku Radbuzu a byl postaven kolem roku 1710. Nahradil tak původní most dřevěný, který v těchto místech stál. Osmiobloukový most je sestaven z kamenných kvádrů. Z tělesa mostu vystupují tři páry pilířů, na nichž jsou umístěny sochy světců. Ve směru od města nalevo stojí jako první socha Archanděla Michaela, uprostřed mostu stojí socha sv. Jana Nepomuckého, třetí socha představuje snad sv. Antonína Paduánského. Na protější straně mostu začíná galerie světců sochou Panny Marie Neposkvrněné, uprostřed stojí socha sv. Václava a jako poslední uzavírá řadu plastika sv. Erazima. Na rozevřené zídce, která přechází v parapet mostu, jsou umístěny čtyři páry kamenných koulí. Do roku 1995 procházela přes most veškerá doprava. Dnes je v Bělé vybudován obchvat a průjezd přes historický most není povolen. Osm mostních oblouků má pouze dvoumetrové rozpětí a 1,5 metru vysoké vzepětí. Celkem 45 metrů dlouhý most býval cílem četných poutí a dodnes jsou na něj místní občané právem hrdí.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB