Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Reithalle in Světce, Tachov (Tachau) 
  • Jízdárna ve Světcích, Tachov 
  •  
  • Světce 
  • 347 01 Tachov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Reithalle in Světce, Tachov (Tachau)

Die Reitschule in Světce ließ General Alfred Windischgrätz in den Jahren 1858 – 1860 erbauen. Es handelt sich um den größten Bau seiner Art in Mitteleuropa nach der Wiener Reitschule. Das Gebäude wurde im romanischen Stil mit gotischen Elementen versehen erbaut.

Das baufällige Objekt wurde stufenweise rekonstruiert und dient als Mehrzweckhalle für Kultur- Sport und sonstige gesellschaftliche Veranstaltungen. Innenausstattung des Gebäudes: Schmiede, Lager, Brennstoffraum, Wagenraum, Wohnung des Schmiedes, Räume für die Beseitigung des Mistes (Abwurf direkt auf Wägen), im Parterre Schlafstellen, Wandelgänge und bewohnbare Räume mit WC. Größenangaben: Gebäudelänge - 60,2 m, Breite - 52 m, Gesamthöhe - 26,3 m, Bebauter Raum - 33,7 cbm Halle - 20 x 40 m (Walmdach – Holzrahmenbogen). Zufahrt: Aus Tachov über die Straße Nr. 199 in Richtung Světce.


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

Für Schulen, bei Theater, Chorgesang, Orchester. In den Sommermonaten der ideale Übungs- und Aufführungsort. (Anfragen auch über das Büro des Geschichtsparks in Bärnau möglich). Die Reitschule ist 3 km vom Stadtzentrum Tachov und zirka 10 km auf dem Weg von Bärnau nach Tachov entfernt.

Jízdárna ve Světcích, Tachov

Jízdárnu ve Světcích nechal vystavět v letech 1858 - 1860 generál Alfréd Windischgrätz. Jedná se o druhou největší stavbu svého druhu ve střední Evropě po vídeňské jízdárně. Budova byla postavena v románském stylu doplněném gotickými prvky. Zchátralý objekt byl zrekonstruován a slouží jako víceúčelová hala pro kulturní, sportovní a další společenské akce.

Vnitřní vybavení budovy: kovárna, sklady, uhelna, kočárovna, byt kováře, prostory pro odvoz hnoje (shoz přímo na vozy), v patrech lože, ochozy a obytné pokoje s WC. Technické parametry: délka budovy - 60,2 m, šířka - 52 m, celková výška - 26,3 m, obestavěný prostor - 33,7 m3, samotná hala - 20 x 40 m (valbová střecha - dřevěné rámové oblouky). Příjezd: z Tachova po silnici č. 199 ve směru na Světce.


Česko-německé místo setkávání


Ideální místo pro školy, divadla, sbory, orchestry. V letních měsících místo pro zkoušky a představení. (Poptávky možné i přes kancelář Historického parku Bärnau). Jízdárna je vzdálena asi 3 km od centra Tachova a cca na desátém km cesty mezi Bärnau a Tachovem.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,238 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB