Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Brandl, Friedrich 
 • Brandl, Friedrich 
 •  
 • Othmayrstraße 176 
 • 92224 Amberg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Brandl, Friedrich

Friedrich Brandl wurde 1946 in Amberg geboren. Nach der Schulzeit erlernte er den Beruf des Industriekaufmanns bei der Luitpoldhütte AG. Das Abitur legte er 1970 auf dem zweiten Bildungsweg in Wolfratshausen ab. Nach dem Studium der Erziehungswissenschaften in Regensburg begann er 1973 seinen Dienst als Volksschullehrer im Landkreis Ansbach/ Mittelfranken. Seit 1978 ist er als Hauptschullehrer wieder in der Oberpfalz im Landkreis Amberg-Sulzbach tätig und wohnt in Amberg. Friedrich Brandl ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Er ist Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), des Bund Naturschutz (BN) und des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS), Regionalgruppe Ostbayern. Im Kulturverein Ostbayern bekleidet er das Amt des 1. Vorsitzenden und in der Arbeitsgemeinschaft Umwelterziehung und Umweltbildung in Bayern (ARGE) das des stellvertretenden Landesvorsitzenden. Seit 1980 schreibt Friedrich Brandl Lyrik in Mundart und Schriftsprache, Erzählungen und Theaterstücke. Zahlreiche Veröffentlichungen in Gedichtbänden und Anthologien, Zeitungen und Zeitschriften.

Zusammenarbeit:
 • Mitorganisator der Umwelt-Kultur-Tage, die seit 2002 von der Umwelt- Musik-Werkstatt der Umweltstation Kloster Ensdorf veranstaltet werden.
 • Lesung "Flussabwärts bei den Steinen" zusammen mit dem Musiker Norbert Vollath.
 • Kunstprojekt "Schiefer gewickelt" zusammen mit anderen Autoren und Künstlern.
 • Mitarbeit im lichtung-verlag Viechtach.
 • Zusammenarbeit mit Herbert Pöhnl, "Hinterbayern".

Brandl, Friedrich

Friedrich Brandl se narodil v roce 1846 v Amberku. Po školní docházce se vyučil obchodníkem v Luitpoldhütte AG. Maturitu složil v roce 1970 dálkově ve Wolfratshausenu. Po studiu pedagogiky v Řeznu začal v roce 1973 působit jako učitel 1. stupně základní školy v okresu Ansbach (Střední Franky). Od roku 1978 působí jako učitel 2. stupně základní školy opět v Horním Falcku v okresu Amberg-Sulzbach a bydlí v Amberku. Friedrich Brandl je ženatý a má tři dospělé děti.

Je členem odborů Výchovy a věda (GEW), Spolku ochrany přírody (BN) a Svazu německých spisovatelů (VS), regionální skupiny Východní Bavorsko. V kulturním spolku Východní Bavorsko zastává úřad 1. předsedy a v pracovním sdružení Výchova a vzdělávání k ochraně životního prostředí post zemského místopředsedy. Od roku 1980 píše Friedrich Brandl lyrická díla v nářečí i spisovné řeči, povídky a divadelní hry. Vydal četné publikace v básnických svazcích a antologiích, novinách a časopisech.

Spolupráce:
 • Spoluorganizátor Dnů životního prostředí a kultury, které jsou pořádány dílnou Životní prostředí a hudba stanice životního prostředí Kloster Ensdorf.
 • Čtení "Po proudu řeky u kamenů" společně s hudebníkem Norbertem Vollathem.
 • Umělecký projekt „Být na omylu“ společně s jinými autory a umělci.
 • Spolupráce v nakladatelství lichtung-verlag Viechtach.
 • Spolupráce s Herbertem Pöhnlem (Zadní Bavorsko).
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB