Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stausee Hracholusky, Touškov 
  • Přehrada Hracholusky, Touškov 
  •  
  • Hracholusky 
  • 330 33 Město Touškov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Stausee Hracholusky, Touškov

Der vom Fluss Mže gebildete Stausee zwischen den Städten Stříbro und Touškov ist das bekannteste Erholungsgebiet der Pilsener Region mit guten Möglichkeiten zum Baden, Angeln und zum Wassersport. An beiden Ufern befinden sich Campingplätze und Kolonien von Wochenendhäusern. Die Urlauber genießen die Sportmöglichkeiten auf dem Stausee. Der Stausee dient aber nicht nur Freizeitzwecken. Der Staudamm wurde als Felsschüttungsdamm mit schräger, tonhaltiger Dichtung an der Wasserseite gebaut. Die wasserseitige Oberfläche ist durch die Pflasterung aus Betonfertigteilen und die Uferseite durch Schotterrasen geschützt. Im linken Teil des Staudamms wurde ein turmartiges Verbundobjekt erbaut, in dem sich ein Unterwasserkraftwerk mit Kaplanturbine, die Steuerung der Abflussanlage und ein Schachtüberlauf befinden. Der Stausee hat eine Fläche von 4,1 qkm, mit einem Fassungsvermögen von 42,8 Millionen cbm, die maximale Tiefe ist31,4 m, die Länge der Aufstauung beträgt 22 km. Der Stausee dient auch als Wasserreservoir für Brauchwasser für die örtliche Industrie und zur Bodenbewässerung in der Umgebung, zur hydroenergetischen Nutzung (Kaplanturbine im Damm) und zur Durchflussregelung des Flusses Mže. Anreise: Nach Hracholusky gelangt man von Pilsen entweder über die Strasse Nr. 605, im Dorf Úlice biegt man nach rechts in Richtung Hracholusky ab. Mit dem Zug über die Eisenbahnstrecke Nr. 170 Praha - Plzeň – Cheb, zan den Stationen Plešnice oder Pňovany aussteigen.

Přehrada Hracholusky, Touškov

Vodní nádrž Hracholusky ležící na řece Mži mezi městem Stříbrem a Městem Touškovem je nejznámější rekreační oblastí Plzeňska. Na obou březích se nacházejí kempy a chatové osady. Možnost koupání, vodních sportů a rybaření. Rekreantům slouží vodní doprava. Hráz je vybudována jako zemní sypaná se šikmým jílohlinitým těsněním v návodní části. Návodní líc je chráněn dlažbou z betonových prefabrikátů a vzdušní strana je zatravněná. V levé části hráze je vybudován sdružený věžový objekt, který obsahuje malou vodní elektrárnu s Kaplanovou turbínou, ovládání dvou uzávěrů výpustného zařízení a šachtový přeliv. Nádrž má plochu 4,1 km2, objem 42,8 milionů m3, maximální hloubku 31,4 m, délka vzdutí dosahuje 22 km. Slouží také jako zdroj užitkové vody pro zdejší průmysl a k zavlažování okolní půdy, k hydroenergetickému využití (ve hrázi je Kaplanova turbina) a k regulaci průtoku řeky Mže. Příjezd: Do Hracholusek lze jet z Plzně po silnici č. 605, ve vsi Úlice odbočit vpravo směr Hracholusky, nebo vlakem po železniční trati č. 170 Praha - Plzeň - Cheb, např. do stanice Plešnice nebo Pňovany.
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB