Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Erzdekanatskirche St. Margareta 
 • Arciděkanský kostel svaté Markéty 
 •  
 • Náměstí 
 • 341 92 Kašperské Hory 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Erzdekanatskirche St. Margareta

Erzdekanatskirche St. Margareta ist die Hauptdominante von Kasperske Hory. Die Kirche wurde ursprünglich dem Heiligen St. Linhart eingeweiht. Es ist eine gotische Basilika mit drei Schiffen aus der Hälfte 14. Jhs. Sie hatte ursprünglich Gewölbe im Presbyterium und in Nebenschiffen. Die Kirche wurde 1883 im neugotischen Stil umgebaut. Zum westlichem Portal wurde ein neuer Turm angestellt. Die Einrichtung des Interieurs stammt vorwiegend aus dem 18. Jh. Geräumiger Barockhauptaltar aus dem Jahr 1720 ist mit geschnitzten Statuen der Engel und Heiligen geschmückt. Der Altar rahmt mit seinem Portal das Bild der Heiligen St. Margarete ein, die von der Familie des Berghauers angebetet wird. Das Presbyterium bekommt Licht aus Bleiverglasungen mit den Heiligen St. Margarete, St. Linhart und der Madonna. In der Kirche befinden sich hochwertige mittelalterliche Denkmäler. An der östlichen Außenwand der Kirche ist Kohouti Kreuz aus Nicova (Arma Christi)zu sehen. Das Kreuz stammt aus dem Jahre 1890 und ist aus dem geschmiedeten Eisen und geschneideten Blech gemacht. Es stellt Instrumente der Passion dar.

Arciděkanský kostel svaté Markéty

Arciděkanský kostel sv. Markéty je hlavní dominantou Kašperských Hor. Původně byl zasvěcen sv. Linhartu. Jedná se o gotickou trojlodní baziliku z poloviny 14. století s původními klenbami v kněžišti a bočních lodích. Kostel novogoticky upraven v roce 1883, kdy k západnímu průčelí přistavěna nová věž. Vcelku jednotné zařízení interiéru pochází převážně z 18. století. Rozměrný hlavní barokní oltář z roku 1720, bohatě řezaný se sochami andělů a světců, rámuje svým portálem kvalitní obraz sv. Markéty vzývané rodinou místního havíře. Kněžiště barevně prosvětlují vitráže z konce 19. století s postavami sv. Markéty, Linharta a Madony. V kostele jsou rovněž cenné středověké památky. U vnější východní stěny kostela lze zhlédnout tzv. Kohoutí kříž z Nicova (Arma Christi) zhotovený roku 1890 z kovaného železa a stříhaného plechu znázorňující nástroje Kristova umučení.
 • Öffnungszeiten:
 • So: 10.00-13.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Otevírací doba:
 • Ne: 10.00-13.00 hodin
 • Vstupné v Kč: zdarma

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB