Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Bavaria Bohemia e.V. 
 • Bavaria Bohemia o.p.s 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Irene Träxler, 1. Vorsitzende
 •  
 • Tel. +49(0)9674-924878
 • Fax 09674 – 91 30 67
 • eMail info@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net

Info • Info

Bavaria Bohemia e.V.

Am 19.11.04 wurde der Verein "Bavaria Bohemia e.V" von 36 Gründungsmitgliedern aus Bayern und Tschechien gegründet. Der Verein hat seinen Sitz in 92539 Schönsee und steht allen Bürgerinnen und Bürgern grenzüberschreitend offen. Im Mittelpunkt der Arbeit des Vereins stehen die Förderung des Kulturlebens sowie die Völkerverständigung zwischen Bayern und Tschechien mit Schwerpunkt auf den benachbarten Grenzregionen.

Eine der Hauptaufgaben des Vereins ist es, das im Frühjahr 2006 eröffnete CENTRUM BAVARIA BOHEMIA zu führen und mit Leben zu erfüllen.

Das Engagement des Vereins zielt vor allem darauf ab,
 • zu einer guten Nachbarschaft zwischen den bayerischen und tschechischen Grenzregionen und damit zur Völkerverständigung beizutragen,
 • mit Kulturveranstaltungen in den Bereichen Kunst, Musik, Tanz, Literatur, Theater, Fotografie, Film und Architektur das Kulturleben zu bereichern,
 • die Bewohner und Besucher der Grenzregionen für Kultur zu begeistern,
 • breit gefächerte Informationen über das Kulturleben in beiden Grenzregionen zu verbreiten,
 • die grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit zu beleben, die Sprachbarriere abzubauen und
 • die Pflege und Anbahnung von kulturellen und partnerschaftlichen Kontakten zu fördern.

Die Aufgaben des Vereins sind hierbei insbesondere
 • Kulturinteressierte über das Kulturangebot auf beiden Seiten der Grenze zweisprachig zu informieren
 • durch geeignete Projekte zu einer stärkeren grenzüberschreitenden Vernetzung des Kulturangebots und von partnerschaftlichen Initiativen beizutragen
 • Partner zu gewinnen, die den grenzüberschreitenden kulturellen Austausch und die kulturelle Zusammenarbeit fördern
 • jungen Menschen, Kulturinteressierten, Multiplikatoren und Touristen den Zugang zum Kulturleben des jeweiligen Nachbarlands zu erleichtern
 • das in der Stadt Schönsee im Jahr 2006 fertig gestellte CENTRUM BAVARIA BOHEMIA als Kulturdrehscheibe der Grenzregionen zu führen
 • kulturelle und grenzüberschreitende Projekte in der Region "Oberviechtacher & Schönseer Land" auf den Weg zu bringen und zu begleiten

Bavaria Bohemia o.p.s

19.11.04 byl 36 zakládajícími členy z Bavorska a České republiky založen spolek „Bavaria Bohemia o.p.s.“. Spolek má sídlo v D-92539 Schönsee a je bez ohledu na hranice otevřený všem občanům. Hlavním předmětem činnosti spolku je podpora kulturního života a porozumění mezi národy, Bavorskem a Českou republikou, zejména sousedních regionů.

Jedním z hlavních úkolů spolku bude vést a uvést v život již započatou stavbu objektu CENTRUM BAVARIA BOHEMIA v Schönsee.

Aktivity spolku se zaměřují zejména na:
 • dobré sousedství mezi bavorským a českým pohraničím a přínos k porozumění národů
 • obohacení kulturního života kulturními akcemi z oblasti umění, hudby, tance, literatury, divadla, fotografie, filmu a architektury
 • nadchnutí obyvatel a návštěvníků pohraničí pro kulturu
 • šíření obsáhlých informací o kulturním životě obou pohraničních oblastí
 • oživení přeshraniční kulturní spolupráce, odbourání jazykové bariéry
 • podporu, péči a navázání kulturních a partnerských vztahů

Úkoly spolku je zejména:
 • dvoujazyčná informovanost zájemců o kulturu o kulturních nabídkách na obou stranách hranice
 • posílení přeshraničního propojení kulturních nabídek a partnerských iniciativ vhodnými projekty
 • získávání partnerů na podporu přeshraniční kulturní výměny a kulturní spolupráce
 • usnadnit mladým lidem, zájemcům o kulturu, pořadatelům a turistům přístup ke kulturnímu životu sousední země
 • vést v současné době v Schönsee rekonstruované a v roce 2006 uvedené do provozu CENTRUM BAVARIA BOHEMIA jako skutečné středisko kulturního života pohraničí
 • realizovat a doprovázet kulturní a přeshraniční projekty oblasti "Oberviechtacher & Schönseer Land"
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB