Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • St.-Veits-Kirche 
  • Kostel svatého Víta 
  •  
  • náměstí T.G. Masaryka 4 
  • 334 41 Dobřany 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

St.-Veits-Kirche

Die zweite Kirche in Dobřany ist die Filialekirche des Heiligen St. Veit. Die usprüngliche Kirche stand schon im Jahre 1259, während der folgenden Jahrhunderte wurde sie mehrmals repariert, zuletzt nach dem Brand im Jahre 1620. Die verwahrloste alte Kirche wurde im Jahre 1726 abgerissen und an ihrer Stelle wurde im Jahre 1734 nach dem Projekt des Pilsner Bauherrn Jakub Auguston eine zentrale Gipfelbarockkirche gebaut, die zu den wertvollsten Denkmälern der Barockarchitektur in Westböhmen gehört. Die Kirche hat einen ovalen Grundriß und einen mehrstöckigen Ambitus mit Arkaden. Das Gewölbe des mittleren Raumes öffnet sich in das Licht der Gewölbekrone und ist mit Fresken aus dem Leben des Heiligen Veits dekoriert. An den Gewölben des Ambitus befinden sich Fresken aus dem Leben des Heiligen Johann von Nepomuk. Der prachtvolle Zentralaltar ist das Werk von M. V. Jäckel und M. Dobner. In den Jahren 1994 - 1999 wurde die ganze Kirche samt Inventar rekonstruiert.

Kostel svatého Víta

Druhým kostelem v Dobřanech je filiální kostel sv.Víta. Původní kostel stál již v r. 1259, během dalších staletí byl několikrát opravován, naposledy po vyhoření v r.1620. Zchátralý starý kostel byl r. 1726 stržen a na jeho místě r.1734 postaven dle projektu plzeňského stavitele Jakuba Augustona nový centrální vrcholně barokní kostel, který patří k nejhodnotnějším památkám barokní architektury v západních Čechách. Kostel oválného půdorysu s patrovým ochozem po obvodu s arkádami. Klenba středního prostoru je otevřená do vrcholové lucerny a opatřena freskami s tématikou ze života sv. Víta. Na klenbách ochozu jsou fresky ze života sv. Jana Nepomuckého. Nádherný centrální oltář je dílem M.V.Jäckela a M.Dobnera. V letech 1994 -1999 byl celý kostel včetně inventáře rekonstruován.
  • Eintrittspreis in €: kostenlos
  • Vstupné v Kč: zdarma

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB