Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Große Synagoge, Plzeň 
 • Velká synagoga, Plzeň 
 •  
 • sady Pětatřicátníků 11 
 • 301 24 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Große Synagoge, Plzeň

Die Große Synagoge in Pilsen befindet sich in Sady Petaricatniku. Sie ist die zweitgrößte Synagoge in Europa und drittgrößte auf der Welt, gleich nach den Synagogen in Jerusalem und Budapest. Die Synagoge hat zwei Türme, die 45 Meter hoch sind. Sie hat Elemente des romanischen Stils und angepasste Versionen der monumentalistichen Neurenaissance. Alles ist mit orientalischen Ornamenten geschmückt. Die Synagoge baute im pseudoromanischen Stil der Architekt Rudolf Stech.

Der Bau mit beachtenswerter Heißluftheizung wurde 1892 fertig gestellt. 2000 Gläubige haben Platz im Hauptschiff und 800 Gläubige im Umgang. Der Umgang wurde für die Frauen reserviert. Im Zeitraum 1995-1997 wurden 3 Abschnitte der Rekostruktion durchgeführt. Die Gesamtkosten betrugen 58 Millionen Kronen. Im Frühling 1998 wurde die teilweise renovierte Synagoge für die Öffentlichkeit geöffnet. Hier finden viele Musikveranstaltungen statt. In den Nebengängen befinden sich Fotoaustellungen. Seit 1998 finden im Hinterraum, der Wintersynagoge genannt wird, regelmäsige Gottesdienste statt.

Velká synagoga, Plzeň

Plzeňská Velká synagoga v Sadech Pětatřicátníků je druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě po jeruzalémské a budapešťské. Synagoga má dvě věže vysoké 45 metrů a obsahuje prvky románského stylu a upravené verze monumentalistické novorenesance. Vše je vyzdobeno orientálními ornamenty. Synagogu postavil v pseudorománském slohu arch. Rudolf Štech.

Stavba s pozoruhodným horkovzdušným vytápěním byla dostavěna roku 1892 a pojala 2 000 věřících v hlavní lodi a 800 na vysokém ochozu, který byl vyhrazen ženám. V období 1995-1997 byly provedeny tři etapy rekonstrukce s celkovými náklady 58 miliony Kč. Na jaře 1998 byla částečně opravená synagoga otevřena pro veřejnost. Konají se zde pěvecká a hudební vystoupení, v bočních chodbách jsou instalovány výstavy fotografií. Od září 1998 se v zadní části zvané Zimní synagoga konají pravidelné bohoslužby.
 • Öffnungszeiten:
 • So.-Fr.: 10.00-18.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca.2,50 / Ermäßigung 2,00 / 1,20 (10-15 Jahre)
 • Otevírací doba:
 • Ne-pá: 10.00-18.00 h
 • Vstupné v Kč: 60,- / 40,- snížené / 30,- (10-15 let)
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB