Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • St.-Nikolaus-Kirche in Dobřany 
 • Kostel svatého Mikuláše 
 •  
 • náměstí T.G. Masaryka 3 
 • 334 41 Dobřany 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

St.-Nikolaus-Kirche in Dobřany

Die St.-Nikolaus-Kirche wurde zum erstenmal im Jahre 1259 erwähnt, als Pfarrkirche erst im Jahre 1431. Die Kirche wurde im 17. Jahrhundert zweimal umgebaut. Mit dem spätbarocken Umbau in den Jahren 1756 - 1758 vom Bauherrn Martin Glaser gewann die Kirche ihre Endform mit einem länglichen Schiff, das frei mit Bändern und dem Priesterraum verbunden ist, der von zwei Plattenfeldern mit Lunetten in einem dreiseitig gelösten Verschluss gebildet ist. Die St.-Nikolaus-Kirche ist ein ursprünglich gotischer Bau ohne Turm, später im Barockstil umgebaut. Sie steht abseits von der Platzmitte. Die Wände sind glatt, am Gewölbe des Presbytariums befindet sich das Fresko "Die Dreifaltigkeit mit Engeln". Das Gemälde, dessen Schöpfer František Julius Lux lange Zeit nicht bekannt war, ist in einem sehr schlechten Zustand nach einer Serie von misslungenen Restaurierungen von K. Sauernik. Das zweite Fresko, das auch von F. J. Lux stammt, ist "Die Szene aus der Legende des Heiligen Nikolaus". Die Dekoration von Lux ergänzen zwei Bilder, "Der Heilige Johann von Nepomuk in Gebeten" (Öllgemälde auf Leinen 119 x 86 cm) und das Bild "Die Heilige Markéta" (im Hintergrund des Bildes ist die Hinrichtung der Heiligen, Öllgemälde auf Leinen 140 x 81 cm). Die Gemälde von Lux in Dobřany datieren aus der Zeit der Beendigung des kompletten Umbaus der Kirche in den Jahren 1756 bis 1758. Im Jahre 1763 entstand das Bild vom Heiligen Vavřinec am Seitenaltar. Autor des Bildes ist der Maler Karel Legát.

Kostel svatého Mikuláše

První zmínka o kostele sv. Mikuláše pochází z roku 1259. Farním kostelem je připomínán až v roce 1431. Kostel byl v 17. století dvakráte přestavován. Do konečné podoby obdélného jednolodí s lodí zaklenutou volně s pásy a kněžištěm, tvořeným dvěma plackovými poli s lunetami v trojbočně řešeném závěru, jež vystavěl stavitel Martin Glaser radikální pozdně barokní přestavbou v letech 1756 až 1758. Kostel sv. Mikuláše je původně gotická, orientovaná stavba bez věže, barokně upravena stojí stranou od středu náměstí. Stěny jsou hladké, na klembě presbytáře se nachází freska "Nejsvětější Trojice s anděly". Malba, její autor František Julius Lux, nebyl dlouho znám, je ve velmi špatném stavu po sérii nešťastných restaurací K. Sauernika. Druhou freskou, která též pochází od F. J. Luxe, je "Výjev z legendy sv.Mikuláše". Výzdobu od Luxe doplňují dva obrazy, "Svatý Jan Nepomucký na modlibách", (olej na plátně 119 x 86 cm) a obraz "Svatá Markéta", ( v pozadí obrazu je stětí světice, olej na plátně 140 x 81 cm). Luxovy dobřanské malby jsou datovány ukončením kompletní přestavby kostela v letech 1756 až 1758. V roce 1763 vznikl obraz sv. Vavřince na postranním oltáři. Autorem obrazu je malíř Karel Legát.
 • Öffnungszeiten:
 • So: 10.00-13.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Otevírací doba:
 • Ne: 10.00-13.00 hodin
 • Vstupné v Kč: zdarma

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB