Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • J. S. Baar Gymnasium, Domažlice 
 • Gymnázium J. Š. Baara Domažlice 
 •  
 • Pivovarská 323 
 • 344 01 Domažlice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

J. S. Baar Gymnasium, Domažlice

Das J.S. Baar Gymnasium in Domazlice wurde bereits 1871 gegründet. Das Gymnasium bietet eine volle mittelschulische Ausbildung mit dem Abiturabschluss an. Das Gymnasium mit seinem Inhalt, Organisation, Methoden, Arbeitsweise und Atmosphäre bereitet die Schüler überwiegend auf ein Weiterstudium an Universitäten in ganzem Spektrum des Angebotes vor. Gleichzeitig bietet es eine Ausbildung, die auch direkt in das Berufsleben führt, wo breite, allgemeine Kenntnisse aber keine fachliche Ausbildung mit kurzer Einarbeitung verlangt werden. Der Abiturient kann auch an eine Oberfachschule wechseln.

Schulbildungsarten:
 • vierjähriges Studium - Direktstudium mit Abiturabschluss,
 • sechsjähriges Studium - Direktstudium mit Abiturabschluss,
 • achtjähriges Studium - Direktstudium mit Abiturabschluss,

Gymnázium J. Š. Baara Domažlice

Gymnázium J.Š.Baara v Domažlicích bylo založeno roku 1871. Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitou. Vzdělávání na gymnáziu svou obsahovou náplní, organizací, metodami a formami práce i klimatem, v němž se odehrává, připravuje absolventy především ke studiu na vysokých školách, a to v celém jejich spektru. Současně poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné znalosti, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu, pouze krátké zaškolení. Maturant může pokračovat i na některé vyšší odborné škole.

Druhy studia:
 • čtyřleté - denní studium zakončené maturitní zkouškou,
 • šestileté - denní studium zakončené maturitní zkouškou,
 • osmileté - denní studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Vstupné v Kč: zdarma
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB