Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Schloss Žichovice 
 • zámek Žichovice 
 •  
 • zámek 1 
 • 342 01 Žichovice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Schloss Žichovice

Die ehemalige Festung (mit einer Brauerei) aus dem Ende des 16. Jahrhunderts wurde um 1603 vom Jan Libštejn aus Kolowraty zum heutigen Renaissanceschloss mit einem prismatischen Uhrturm umgebaut. Das Schloss wurde im Stil der hinteralpenländischen Renaissance gebaut. Im Ostflügel befindet sich eine Schlosskapelle aus dem Jahr 1680, im Westflügel ein Saal mit dem Ohrgewölbe (sog. Blauer Saal). Das niedrige Nebengebäude beinhaltet eine spätgotische Plastik der Geburt des Herrn, die aus der Burgkapelle in Rabí hierher gebracht wurde. Neben dem Schloss befindet sich ein Schlosspark.

zámek Žichovice

Bývalá tvrz (s pivovarem) z konce 16. stol. byla kolem roku 1603 Janem Libštejnským z Kolovrat přestavěna na dnešní renesanční zámek s hranolovou hodinovou věží. Zámek je postaven ve stylu zaalpské renesance. Ve východním křídle se nachází zámecká kaple z roku 1680, v západním sál s lunetovou valenou klenbou (tzv. Modrý sál). Nízký přístavek skrývá pozdně gotickou plastiku narození Páně, která sem byla přemístěna z hradní kaple na Rabí. Vedle zámku je zámecký park.
 • Öffnungszeiten:
 • Das Interieur des Schlosses ist zurzeit der Öffentlichkeit nicht zugäglich.
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Otevírací doba:
 • Interiéry zámku nejsou v současnosti veřejnosti přístupné.
 • Vstupné v Kč: zdarma
Rendert Time: 0,192 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB