Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Schlossanlage von Bor bei Tachov 
 • Zámek Bor u Tachova 
 •  
 • Plzeňská 259 
 • 348 02 Bor u Tachova 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Schlossanlage von Bor bei Tachov

Wahrscheinlich wurde hier Mitte des 13. Jahrhundert von den Vorfahren der Schwamberger eine frühgotische Burg gebaut. Nach den Hussitenkriegen war die Burg unbewohnt und sie wurde baufällig. Nach 1505 wurde die Burg von Jan aus Schwamberg renoviert, umgebaut und vergrößert. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde sie schrittweise zu einem Renaissanceschloss umgebaut. Im 18. Jahrhundert wurde das Schloss im Barockstil und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert von den Löwensteinern im neugotischen Stil hergerichtet. Nach 1945 fiel die Schlossanlage dem Staat zu und wurde für dienstliche Zwecke genutzt. Z.Z. wird es schrittweise restauriert und für Ausstellungen genutzt.

Ausstellung im Schloss:
Geschichte und Gegenwart der Stadt, des Schlosses und Parks, gezeigt anhand von Fotografien. In einer weiteren Ausstellung wird das ursprüngliche Mobiliar des Schlosses gezeigt. Interessant ist auch der Aussichtsturm mit gut begehbarem Aufstieg, Bei der Schlossrestaurierung wird darauf geachtet, die alte Architektur zu zeigen und das Gebäudes möglichst originalgetreu mit seinen ursprünglichen Bauelementen zu erhalten. Im Turm werden ab und zu auch Bilder ausgestellt.

Zámek Bor u Tachova

Patrně kolem pol. 13. stol. zde byl postaven předky Švamberků raně gotický hrad. Po husitských válkách byl hrad neobydlen a chátral. Po r. 1505 byl Janem ze Švamberka hrad opraven, přestavěn a zvětšen. V 16. a 17. stol. postupně přestavěn na renesanční zámek. V 18. stol. byl zámek barokně upraven a v pol. 19. stol. jej Löwensteinové upravili novogoticky. Po r. 1945 připadl Městskému národnímu výboru a byl účelově využit, nyní je postupně restaurován.

Expozice:
Historie a současnost města, zámku a parku ve fotografii, ukázky původního mobiliáře zámku. Vyhlídková věž s příjemným výstupem, ukázka staré architektury se snahou udržet stav budovy v co nejvěrnější podobě s uchováním maximálního počtu původních stavebních prvků, ve věži občasné výstavy obrazů.
 • Öffnungszeiten:
 • Mai - September: täglich 09:00-11:30, 12:00-17:00 Uhr
  Der empfohlene letzte Eintritt um 11:00 und um 16:30 Uhr.
  Sonst nach vorheriger Vereinbarung.
 • Eintrittspreis in €: voller Eintritt 1,80 / ermäßigt 1,20
 • Otevírací doba:
 • Květen - září: denně 09:00-11:30, 12:00-17:00 hod
  Doporučený poslední vstup v 11:00 a v 16:30 hod.
  Jindy po předchozí dohodě.
 • Vstupné v Kč: plné 45,00 / snížené 30,00

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB