Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Denkmal-Wanderweg rund um Oberviechtach zu Kapellen und kleinen Kirchen 
  • Putování po památkách kolem Oberviechtachu ke kaplím a malým kostelům 
  •  
  • Nabburger Str. 2 
  • 92526 Oberviechtach 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Denkmal-Wanderweg rund um Oberviechtach zu Kapellen und kleinen Kirchen

Zur Pfarrei Oberviechtach gehören 10 Kapellen und 2 Nebenkirchen, die sich größtenteils außerhalb der Stadt befinden und deren Besichtigung lohnenswert ist. Daneben gibt es noch Hauskapellen im Krankenhaus, im Altenheim und im Kindergarten. Ein Spaziergang oder eine Wanderung, auch mit dem Fahrrad, bietet sich für einen Besuch dieser Kirchen und Kapellen geradezu an. Ein rund 16 Kilometer langer Weg ist als Denkmal-Wanderweg beschildert, er kann jederzeit abgekürzt, in Raten begangen oder abgebrochen werden. Der Wanderweg umfasst Sehenswürdigkeiten, wie z. B. die Kirche St. Ägidius in Hof, die Burg "Haus Murach" in Obermurach, die Wallfahrtskirche St. Johannes Nepomuk auf dem Johannisberg und die Bleichangerkapelle (1727 erstmals urkundlich erwähnt). Nähere Informationen und die genaue Beschreibung über diesen Wanderweg können in der Tourist-Information im Rathaus in Oberviechtach erfragt werden.

Putování po památkách kolem Oberviechtachu ke kaplím a malým kostelům

K farnosti Oberviechtach patří 10 kaplí a 2 vedlejší kostely, které se nachází převážně mimo město a jejichž prohlídka se vyplatí. Kromě toho existují ještě domovní kaple v nemocnici, domově důchodců a mateřské školce. Procházka, nebo pěší túra, také na kole, se přímo nabízí pro návštěvu těchto kostelů a kaplí. Přibližně 16 km dlouhá cesta je označena směrovými tabulemi jako turistická stezka po památkách, může být kdykoliv zkrácena, procházená po částech, nebo přerušená. Turistická stezka zahrnuje pamětihodnosti, jako např. kostel sv. Egidia v Hofu, hrad "Haus Murach" v Obermurachu, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na vrchu Johannisberg a kaple "Bleichangerkapelle" (po prvé zmíněna v listinách v roce 1727). Bližší informace a přesný popis této turistické stezky mohou být vyžádány v turistických informacích na radnici v Oberviechtachu.
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB